2 min read

Om teksten:

Fra: Kommunistisk Orientering, nr. 6, 16. april 1969, s. 1.


Som bekendt åbnedes den 1. april 1969 den niende kongres i Kinas kommunistiske Parti. Siden åbningen er hilsener strømmet ind til kongressen fra partier og grupper verden over. Den 4. april sendte Kommunistisk Arbejdskreds’ politiske udvalg i et brev til kongressens præsidium følgende hilsen til kongressens delegerede:
 

Til Kinas kommunistiske Partis niende kongres

Kære kammerater!

Tillad os fra Kommunistisk Arbejdskreds i Danmark, der opstod som en antirevisionistisk gruppe som et direkte resultat af den standhaftige kamp, der under formand Mao Tse-tungs kloge lederskab blev ført af KKP mod de moderne revisionister med den sovjetiske revisionistiske ledende renegatklike som centrum, for håndhævelsen af socialismen og de revolutionære principper i den proletariske ideologi, marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tænkning, at sende jer vore varmeste hilsener og ønske jer alt held i jeres store arbejde på denne historiske kongres i KKP, der vil blive en milepæl ikke blot i KKPs historie, men i den kommunistiske verdensbevægelses historie.

Med de dybeste kammeratlige følelser har vi fulgt udviklingen under den store proletariske kulturrevolution, udfoldelsen af revolution under proletariatets diktaturs betingelser og konsolideringen af socialismen i Kina. Med den største opmærksomhed har vi fulgt kampen mellem de to linjer – den proletarisk revolutionære linje repræsenteret af formand Mao Tse-tung, det kinesiske folks og verdens revolutionæres store leder, og den borgerlig reaktionære linje repræsenteret af renegaten mod den socialistiske og kommunistiske sag, Liu Shao-chi.

Vi hylder den kendsgerning, at den store sejr i denne kamp, den store sejr for Mao Tse-tungs tænkning nu har forberedt rigelige politiske, ideologiske og organisatoriske betingelser for indkaldelsen af den nu igangværende niende kongres i KKP. Vi er fuldt overbeviste om, at den niende kongres i det ærerige KKP vil bringe den fuldstændige sejr i den nuværende proletariske kulturrevolution i Kina nærmere og således yderligere konsolidere proletariatets diktatur i Kina og yderligere værne den socialistiske verdensrevolutions store base!

Længe leve den proletariske internationalisme!

Længe leve Kinas kommunistiske Parti!

Længe leve den proletarisk revolutionære linje repræsenteret af formand Mao Tse-tung!

Længe leve formand Mao, han længe, længe leve!

Længe leve den uovervindelige marxisme-leninisme-Mao Tse-tungs tænkning!