Billede af Gerd Altmann fra Pixabay
Billede af Gerd Altmann fra Pixabay
2 min read

Snylterstaten.dk bringer billeder ikke bare til at peppe lidt op på de lidt tunge tekster, men som et supplement til indholdet. Her går vi især efter billeder, der fortæller en historie.

Snylterstaten.dk er ikke-kommercielt

Websitet er et ikke-kommercielt foretagende.

Redaktionen har absolut ingen indtægter, og betaler selv alle udgifterne til at drive websitet. Der er derfor ingen indtægter til at betale for billeder, ligesom vi heller ikke betaler for tekster, vi med venlig tilladelse fra forfatterne lægger op.

Det betyder også, at vi ikke har nogen indtægter af at bringe et billede.

Kilder

Vi henter normalt billeder fra følgende kilder:

Wikimedia Commons, som samler billeder, der er public domain, der som oftest betyder billeder, hvor copyrighten er udløbet/eller er fra statsinstitutioner, f.eks. den amerikanske hær, eller Creative Commons i flere udgaver, som betyder, at fotografen tillader fri benyttelse, i det mindste for ikke-kommerciel benyttelse. Her kan man også hente billedtekst og kreditering.

Der er billedarkiver på nettet, hvor man gratis kan hente billede, ofte mod kreditering af fotograf, bla. Unsplash og Pixabay.

Der er en lang række billedarkiver, hvor billederne må benyttes.

Derudover kender vi en række fotografer, som tillader, at vi bruger deres billede mod kreditering.

Andre private, som har givet tilladelse til afbenyttelse.

Til fotografer og andre

En del af det materiale, som er skannet fra gamle tidskræfter, har indeholdt billeder, hvor det ikke har været til finde hvem, der evt. har rettigheder til billederne, da det ikke vides, om det er de gamle redaktioner af tidskrifterne, der selv har taget billederne, eller om de, som det ofte har været tilfældet, er “lånt” andre steder fra. De billeder er skannet i samme dårlige kvalitet, som i tidsskrifterne, og er taget med at historiske grunde – det ville være ærgerligt, at skulle undvære dem. Skulle der være nogen, som har rettigheder til nogen af de billeder, håber jeg I vil henvende jer, så jeg enten kan fjerne billedet eller vi kan finde en form for aftale.

Derfor må vi bede om forståelse fra fotografer, hvis rettigheder vi er kommet til at krænke. Det har ikke været vores intention, og vi håber, at I vil henvende jer på vores mail info@snylterstaten.dk, hvorefter vi straks vil fjerne billedet om ønsket.