20.9 C
Copenhagen
tirsdag, maj 21, 2024
Forkortelser anvendt i litteraturhenvisninger
Litteratur af Arghiri Emmanuel.
Støt de antiimperialistiske bevægelser i de udbyttede lande
Støt befrielsesbevægelserne materielt
Hvad arbejder vi for
Om produktivkræfter og produktionsforhold
Mulighederne for socialisme i de imperialistiske lande
Reformismen
Reformismens fremvækst
Den politiske udvikling i mellemkrigsårene
Det ulige byttes konsekvens for den internationale solidaritet
Arbejderklassen er blevet en "hellig ko" for venstrefløjen
Konklusion om de imperialistiske lande
Mulighederne for socialisme i de udbyttede lande
Hvad er udvikling - underudvikling?
Det ulige byttes sammenhæng med den ulige udvikling
For en ny verdensorden - Hvad er progressivt?
For en socialistisk verdensorden
Konklusion vedrørende mulighederne for socialisme i de udbyttede lande
Noter
Indledning
Lønvariationer i en delt verden - Indledning
De konkrete lønvariationer
Arbejdsforholdene
Produktivitet og løn - Myten om den lave produktivitet i u-landene
Produktivitet og løn - Afsluttende bemærkninger
Konklusion
Profitratens udligning
Kapitalbevægelser
Konklusion
Størrelsen af det ulige bytte
Indledning
Den kapitalistiske akkumulationsform
Varen - Varens værdi er en social relation
Vareproduktion - alment defineret
Simpel vareproduktion
Producenten ejer selv sine produktionsmidler - Varen udveksles til sin værdi
Vareproduktion under udviklet kapitalisme
Producent og produktionsmidler adskildt - Varerne udveksles til produktionspriser
Den oprindelige akkumulation
Arbejdskraften - dens værdi og pris
Produktivitet og løn
Arbejdskraftens brugsværdi
Kapitalens kredsløb
Merværdi
Merværdiraten
Kostpris
Profitraten
Dannelsen af en gennemsnitlig profitrate mellem produktionsgrenene
Betingelserne for udligning af profitraten på det nationale plan
Opsummering
Verdensmarkedet
Ulige bytte mellem lande
Om udbytning mellem lande
Om udbytning
Sydafrika - et konkret eksempel
Uligheden på verdensplan
Noter
Kapitalismens udvikling i 18-hundredetallet
Englands industrimonopol
Modsigelsen produktion – konsumption
Marx' og Engels' syn på kapitalismens udviklingsmuligheder
Modsigelsens nye fremtrædelsesform
USAs udvikling fra koloni til udviklet kapitalistisk magt
Opsummering
Noter
Formålet med teori er praksis
Marxismen - den dialektiske materialisme
En analyse af de økonomiske forhold er grundlæggende
Den samfundsmæssige hovedmodsigelse
Om forholdet mellem bevidsthed og væren
Verdens befolkning er delt i rige og fattige
Den nuværende verdensordens konsekvenser
Noter findes sidst i kapitlet.
Forord af Arghiri Emmanuel, som har leveret den økonomiske analyse af det ulige bytte, som KA’erne forsøger at kombinere med snylterstatsteorien fra KAK.