20.9 C
Copenhagen
tirsdag, maj 21, 2024
Forside Arkiv Tidsskriftet Manifest

Tidsskriftet Manifest

Manifest : Organ for Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe

(Nr. 1, 15/10, 1978 – Nr. 17 december 1982). Fra nr. 14/15 med Manifest-Kommunistisk arbejdsgruppe, som udgiver. Nr. 14/15-16 uden undertitel og nr. 17 med undertitlen: De undertrykte og udbyttede vil sejre.
Til nr. 12/13, 1980: Ansvh. red. Christian Sørensen.
Fra nr. 14/15, 1981 – nr. 17, 1982: Ansvh. red Jan Weimann.

Om massakren i flygtningelejren Tel al Za'atar i Libanon i 1975-1976. Der redegøres for lejrens historie.
"De særlige betingelser i England gjorde, at kapitalismen kunne slå igennem der i modsætning til andre europæiske lande på samme tid. Og vi vil beskrive hovedtrækkene i denne engelske kapitalismes udvikling, idet England netop var "kapitalismens klassiske eksempel" - det land, hvor kapitalismen udviklede sig i sin renhed.
Status for solidaritetsarbejdet for ZANU og PFLO i sommeren 1979.
Pressemeddelelse om overførsel af indsamlede midler til ZANU.
Tøj til Afrika og tilknyttede gruppers status for solidaritetsarbejdet i 1979.
Om handelskapitalens rolle i skabelsen af forudsætningerne for den kapitalistiske produktionsmåde. Vi har set, hvordan handelen opstod som en særegen arbejdsdeling, og hvordan den på grund af feudalismens iboende modsigelser voksede kraftigt fra omkring 1400-tallet i Europa.
De rige industrilandes befolkning lever i almen velstand og overflod, hvilket er betinget af og betinger, at størstedelen af verdens befolkning lever i almen fattigdom og elendighed. Under kapitalismen er nogle menneskers rigdom og velstand altid betinget af andre menneskers fattigdom, sult og elendighed.
Heri beskriver Emmanuel modsigelsen mellem imperialismen og de europæiske settlere. Netop denne modsigelse er væsentlig for forståelsen af forholdene i et af verdens brændpunkter i dag: Det sydlige Afrika, med settler-staterne Rhodesia, Sydafrika og Sydvest-afrika. Mange venstreorienterede i de imperialistiske lande og selv visse befrielsesbevægelser har tendenser til ikke at forstå denne modsigelse indenfor imperialismen.
Formålet med TØJ TIL AFRIKA er, så effektivt som muligt at støtte antiimperialistiske befrielsesbevægelser. Der findes flere organisationer i Danmark, som effektivt støtter befrielsesbevægelserne ved at sende brugt tøj, medicin, skolematerialer, værktøj o.l. til disse. TØJ TIL AFRIKA indgår i samarbejde med flere af disse organisationer i konkrete indsamlingsprojekter. Dette samarbejde gavner på to fronter, dels effektiviseres støtten til befrielsesbevægelserne her og nu og dels lærer organisationerne af hinanden, hvilket effektiviserer støtten på længere sigt.
Om Tøj til Afrika - Hvordan arbejder de, hvem støtter de, og hvordan ser de verden.
Diskution af marxisters opfattelse af arbejderklassens internationale solidaritet og om arbejderaristokratiet er et biprodukt af imperialismen.
Om M-KAs dannelse som selvstændig organisation efter splittelsen i KAK 1978.

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.