4 min read

Om artiklen:

Fra Manifest nr. 6, 24. september 1979, s. 39-40.

Sommerens arrangementer af arbejdslejre og loppemarkeder markerer et stærkt opsving i det anti-imperialistiske støttearbejde i Danmark. De to klunserlejre, loppemarkederne m.v. afholdt til fordel for ZANU og PFLO har givet fuldt tilfredsstillende resultater.

Først ZANU-lejren i Odense, arrangeret af Ulandsklunsevne, Birkum Tøjbutik og Tøj til Afrika-Odense. Her blev sat rekord med et overskud på ca. 32.000 kr. Endvidere lå der ved lejrens afslutning 5 tons usorteret tøj. Et loppemarked den 24.-25. august gav et overskud på 10.000 kr.

Klunsergruppen i Ollerup afholdt den 9. juni loppemarked og musikfestival på Slotsgården i Ollerup til fordel for ZANU. Overskuddet på mere end 76.000 kr. er afsendt direkte til ZANU til et mødre-børn projekt.

Tøj til Afrika-Nordjylland sorterer og presser tøj en aften om ugen og sælger hver lørdag tøj fra en bod på Grønttorvet i Ålborg. Salget herfra er tilfredsstillende.

Klunserlejren arrangeret af U-landsklunserne og Tøj til Afrika-København afholdt to loppemarkeder på Østerbro. Det samlede overskud her blev 92.000 kr. til deling mellem ZANU og PFLO. Også her ligger der store mængder tøj, som skal sorteres og presses i baller før afsendelse til ZANU. Pengene, der er tilbage efter fragtomkostningerne, sættes ind på ZANU-indsamlingens giro-konto, og de 46.000 kr. til PFLO går til indkøb af medicin. Et loppemarked afholdt af Tøj til Afrika-København før og et efter lejren gav i alt 33.000 kr.

På begge klunserlejre blev der afsat tid til politiske studier og diskussioner samt vist film og lysbilleder.

For at begrænse udgifterne mest muligt blev der i vid udstrækning “klunset” mad, d.v.s. at forskellige fødevareproducenter blev spurgt, om de ville bidrage til arbejdet med nogle overskydende varer. Desuden havde man held med at låne biler af nogle private erhvervsdrivende til indsamling af effekter til loppemarkederne.

Der blev høstet mange erfaringer m.h.t. løbesedler, indsamlingsform, annoncering til loppemarked og salgsteknik. Derudover har klunserlejrene betydet en udvidelse af den konkrete støtte såvel som en vækst i antallet af aktive i det anti-imperialistiske arbejde.

Det samlede resultat af sommerens anti-imperialistiske arrangementer beløber sig til ca. 250.000 kr. foruden de adskillige tons tøj.

Planlagte aktiviteter : Frelsens Hær-aktion og efterårslejr

Klunsergrupperne på Fyn går ligesom sidste år sammen om en kæmpe tøj-indsamling i Odense. Aktionen kaldes Frelsens Hær-aktionen, fordi Frelsens Hær og bl.a. Odense Kommune har indledt et samarbejde om kommercielle tøjindsamlinger. Frelsens Hærs metoder afsløres i en rapport, udgivet af grupperne bag aktionen. Dette efterårs aktion, der omfatter ca. 50.000 husstande, skal tjene samme formål som sidste år og samtidig styrke respekten for og tilliden til gruppernes arbejde. Indsamlingen finder sted i weekenden den 22.-23. september.

U-landsklunserne og Tøj til Afrika-København afholder i efterårsferien fra den 13.-21. oktober en arbejdslejr med hovedformålet at få de store mængder tøj, der ligger i lokalerne sorteret, presset i baller og pakket ind. Dertil kommer et loppemarked lørdag den 20. oktober, som også vil kræve en del arbejde. Hver deltager skal betale 5 kr. per dag til madudgifter. Tilmelding på telefon 01-34 17 24.

Billeder

Billederne er fra et af klunserlejrens loppemarkeder i København. Loppemarkederne blev afholdt i en tidligere fabrikshal i Sigurdsgade.

Billederne er fra et af klunserlejrene i København. Loppemarkederne blev afholdt i en tidligere fabrikslokale i Sigurdsgade
Billederne er fra et af klunserlejrene i København. Loppemarkederne blev afholdt i en tidligere fabrikslokale i Sigurdsgade
Billederne er fra et af klunserlejrene i København. Loppemarkederne blev afholdt i en tidligere fabrikslokale i Sigurdsgade
Billederne er fra et af klunserlejrene i København. Loppemarkederne blev afholdt i en tidligere fabrikslokale i Sigurdsgade