4 min read

Om artiklen:

Fra Manifest nr. 5, 23 juli 1979, s. 3

Det anti-imperialistiske støttearbejde i Danmark til ZANU og PFLO ser ud til at få et godt år i 1979. Flere grupper har slået sig sammen i et samarbejde omkring bladet Solidaritetsnyt. Dette blad benyttes til information og debat, med det formål at hver organisation kan give inspiration til, samt lære af de andre organisationer og derved effektivisere støtten til de progressive kæmpende bevægelser i 3. Verden.

Følgende organisationer indgår i samarbejdet:

Tøj til Afrika – København, Vibevej 7, 2400 København N
Ulandsklunserne, Poppelgade 4 o.g. kld, 2200 København N
Ulandsklunserne, Skræddermaen 26, 5220 Odense SØ
Anti-imperialistisk Solidaritet – Hobro, Hobro Landevej 127, Nr. Vinge, 9500 Hobro
Tøj til Afrika – Nordjylland, Vesterkærsvej 110, Tolstrup 9670 Løgstør
Birkum Tøjbutik, Ørbækvej 747, 5280
Fraugde Tøj til Afrika – Odense, Adamsgade 1 A, 5000 Odense C
Klunsergruppen i Ollerup, Nordgade 21, 5762 Vester Skjerninge
Tøjgruppen International Solidaritet, Tranebærvej 2 I, Sejs 8600 Silkeborg
Tøj til Afrika – Holbæk, Munkholmvej 19 st, 4300 Holbæk

Der er et umådeligt stort behov for støtte, så alle der er interesserede bør henvende sig til en af disse organisationer og deltage i det praktiske solidaritetsarbejde. De gode resultater, der allerede er opnået i 1979, viser at det nytter noget.

Her skal blot nævnes lidt om enkelte af disse aktiviteter (se også andetsteds i bladet om ZANU-indsamlingens resultat indtil den 24 maj 1979 på 60.000 kr).

TTA-København har udvidet sine traditionelle tøjforsendelser så også andre aktiviteter laves til støtte for ZANU. I februar blev der afskibet 300 baller tøj (9 tons) og i juni 149 baller (4½ tons). Der vil yderligere blive sendt en større mængde tøj senere på året. Selvom tøjarbejdet har lagt beslag på megen tid, blev der afholdt loppemarked med hjælp af folk fra Ulandsklunserne den 16. juni. Resultatet her blev et overskud på 18.600 kr., der er indsat på ZANU-indsamlingens girokonto (d.v.s. efter overførslen af de 45.000 kr. i maj).

TTA-Odense har afsendt 115 baller tøj i februar, svarende til en mængde på 3½ tons. I juni har Tøj til Afrika – Odense sammen med Klunsergruppen i 0llerup afsendt en større mængde tøj på ialt 459 baller (næsten 14 tons). I enhver af tøjforsendelserne har der fulgt et større antal sække med sko.

Fra et loppemarked.
Fra et loppemarked.

Arbejdslejre

TTA-København og Ulandsklunserne i København har indgået et nærmere samarbejde, der bla. har resulteret i afholdelse af en arbejdslejr i perioden 22. juni til 24. juli. Under lejren uddeles løbesedler i forskellige distrikter og der indsamles tøj, møbler, nips, køkkengrej, bøger o.s.v. Disse ting sorteres og opstilles i hallen i Sigurdsgade 16 på Nørrebro. Det første loppemarked blev afholdt weekenden 7.-8. juli og gav et overskud på 40.000 kr. Det andet loppemarked afholdes den 21.-22. juli. Arbejdskraften er dels frivillige og dels folk fra Ulandsklunserne, Tøj til Afrika – København og andre organisationer. Overskuddet fra loppemarkederne bliver delt i 2 lige store portioner, der går ubeskåret til henholdsvis PFLO (Oman) og ZANU (Zimbabwe). Pengene til PFLO går til et hospital i Sydyemen i form af medicin og hospitalsudstyr.

I Odense har Ulandsklunserne, Birkum Tøjbutik og TTA-Odense arrangeret en lignende arbejdslejr i perioden 24. juni til 15. juli. Denne lejrs overskud går ubeskåret til ZANU. Fremmødet af frivillige har ligesom i København været tilfredsstillende. Loppemarkedet den 14.-15. juli gav et overskud på ca. 32.500 kr.