20.9 C
Copenhagen
tirsdag, maj 21, 2024
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. s. 34-35.
Uddrag af 2 breve fra Friedrich Engels til August Bebel om mangelen på en revolutionær arbejderbevægelse i England i 1880erne.
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. s. 26-27.
GNISTAN fra Göteborg tror sig i stand til at antænde en revolutionær steppebrand i Sverige. Desværre er der en del af den slags "gnister" i den kapitalistiske verden i dag. De slår om sig med Mao-citater og forstår ikke, hvad de selv siger, De har ikke anelse om, hvad en revolutionær situation er. De taler om sig selv som marxister-leninister og har ikke begrebet den mindste smule af den historiske materialisme.
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. s. 18-19.
Kamp for højere løn, kortere arbejdstid, længere ferie, bedre arbejdsforhold o.s.v. kan a1drig blive en politisk kamp, kan aldrig i sig selv blive klassekamp. Lenin hamrede i "Hvad må der gøres?" fast med syvtommersøm, at det er det argeste sludder at ville "give selve den økonomiske kamp en politisk karakter". Derimod kan den økonomiske kamp - under bestemte betingelser - hæves op til at blive en politisk kamp.
Gotfred Appel: Klassekamp & revolutionær situation, s. 3-4
Een af årsagerne til, at vi endnu ikke har fået den socialistiske revolution, er at finde i den kendsgerning, at den økonomiske udvikling i vor del af verden har skabt en arbejderklasse, der er ude af stand til ved egen kraft at styrte den kapitalistiske klasse fra tronen. Løftestangen i den socialistiske revolution i de fuldt udviklede kapitalistiske lande i Vesteuropa skal endnu ikke bruges i disse lande selv - den skal bruges i de tidligere og nuværende kolonier, halvkolonier og afhængige lande!