Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. Forside.
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. Forside.
1 min read

Om udgivelsen

Indeholder 3 omarbejdede og forkortede artikler, der tidligere har været udgivet som led i debatten med den svenske Kommunistiska förbundet marxist-lenisterna. Hvad er klassekamp, forholdet mellem lønkamp og klassekamp og hvornår kan man tale om en revolutionær situation.
Indeholder desuden 2 breve fra Engels til A. Bebel.

Indhold

Modent til revolution?

Modent til revolution?

Gotfred Appel74827 min read
Een af årsagerne til, at vi endnu ikke har fået den socialistiske revolution, er at finde i den kendsgerning, at den økonomiske udvikling i vor del af verden har skabt en arbejderklasse, der er ude af stand til ved egen kraft at styrte den kapitalistiske klasse fra tronen. Løftestangen i den socialistiske revolution i de fuldt udviklede kapitalistiske lande i Vesteuropa skal endnu ikke bruges i disse lande selv – den skal bruges i de tidligere og nuværende kolonier, halvkolonier og afhængige lande!
Hvad er klassekamp?

Hvad er klassekamp?

Gotfred Appel80815 min read
Kamp for højere løn, kortere arbejdstid, længere ferie, bedre arbejdsforhold o.s.v. kan a1drig blive en politisk kamp, kan aldrig i sig selv blive klassekamp. Lenin hamrede i “Hvad må der gøres?” fast med syvtommersøm, at det er det argeste sludder at ville “give selve den økonomiske kamp en politisk karakter”. Derimod kan den økonomiske kamp – under bestemte betingelser – hæves op til at blive en politisk kamp.
Gnisten og steppebranden

Gnisten og steppebranden

Gotfred Appel71415 min read
GNISTAN fra Göteborg tror sig i stand til at antænde en revolutionær steppebrand i Sverige. Desværre er der en del af den slags “gnister” i den kapitalistiske verden i dag. De slår om sig med Mao-citater og forstår ikke, hvad de selv siger, De har ikke anelse om, hvad en revolutionær situation er. De taler om sig selv som marxister-leninister og har ikke begrebet den mindste smule af den historiske materialisme.
Engels til A. Bebel

Engels til A. Bebel

Friedrich Engels7324 min read
Uddrag af 2 breve fra Friedrich Engels til August Bebel om mangelen på en revolutionær arbejderbevægelse i England i 1880erne.

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Gotfred Appel, Formand og ideologisk leder af Kommunistisk Arbejdskreds fra 1964 til splittelsen i 1978. Gotfred Appel fortsatte sammen med Ulla Houton under navnet Kommunistisk Arbejdskreds, KAK.

Gotfred Appel, Chairperson and ideological leader of the Danish Kommunistisk Arbejdskreds, KAK (Communist Working Circle, CWC) from 1964 till the splitt in 1978. Gotfred Appel continuned with Ulla Houton as Kommunistisk Arbejdskreds, KAK.