2.8 C
Copenhagen
søndag, april 21, 2024
Gotfred Appel: Der kommer en dag... s. 24-25
Et flyveblad, der blev omdelt på B&W på Christianshavn i maj 1968.
Gotfred Appel: Der kommer en dag... s. 16-17
"Vi har efterhånden mange gange påpeget forbindelsen mellem levestandard, tankegang og ønske om revolution og socialisme og vi har påpeget, at Engels havde ret, da han skrev, at årsagen til, at der ikke var socialisme i England omkring midten af forrige århundrede, var den simple, at de engelske arbejdere blev bestukket med smuler fra profitterne fra de engelske kolonier og det daværende engelske industrimonopol."
Gotfred Appel: Der kommer en dag... s. 20-21
"Eller skal vi åbent sige, at det er svindel og bedrag at love arbejderne noget, som vi ved, vi ikke kan holde? Skal vi åbent betegne det som leflen for det borgerlige tankesæt, den borgerlige stræben i arbejderklassen og lige ud erklære, at det må bekæmpes som en af forudsætningerne for den socialistiske revolution?
Gotfred Appel: Der kommer en dag... s. 10-11
1. årgang nr. 4 af bladet "EXtrakt" er helt helliget et angreb på "Kommunistisk ORIENTERING's" artikler om perspektiverne for vor kamp, "Overenskomst og snylterstat" og de senere artikler og særnumre om arbejderaristokrati, forholdet mellem faglig kamp og kamp for socialisme i dagens Danmark, revisionisternes rolle o.s.v.
Gotfred Appel: Der kommer en dag... s. 8-9
De 100.000 nej-stemmer er ikke udtryk for en samlet stillingtagen til klassens grundlæggende problemer, og man opnår kun at stikke sig selv blår i øjnene ved at hævde det modsatte (netop sig selv, for arbejderne kan man ikke narre!).
Gotfred Appel: Der kommer en dag... s. 5
Den viser, at det rent objektivt (vi ser her bort fra kommunisternes egen dygtighed o.s.v.) kun er muligt for revolutionære kommunister at spille denne rolle - at det objektivt kun er muligt at hæve den spontane, økomomiske kamp op på et socialistisk-politisk plan - hvis de økonomiske problemer, som arbejderklassen og den brede arbejdende befolkning står overfor, og for hvis løsning de er kommet i bevægelse, er af en sådan beskaffenhed, at de rent faktisk kun kan løses gennem en socialistisk revolution.