20.9 C
Copenhagen
tirsdag, maj 21, 2024
Litteraturliste til Det globale perspektiv.
Appendix til Det globale perspektiv: Introduktion til marxistisk værditeori.
Varen
Simpel vareproduktion
Den oprindelige akkumulation
Arbejdskraftens værdi og pris
Kapitalens kredsløb
Merværdi
Profit
Dannelsen af en gennemsnitlig profitrate
Verdensmarkedet
Ulige bytte gennem international handel
Ulige bytte i transnationale produktionskæder
Om udbytning
Om udbytning mellem lande
Noter
Kapitel af Det globale perspektiv: Det globale perspektiv
Noter
Kapitel 12 af Det globale perspektiv: Strategier og visioner
Globale problemstillinger
De tre tidsperspektiver
Den korte bane
Den mellemlange bane
Den lange bane
Noter
Kapitel 11 af Det globale Perspektiv: Praksisser og aktuelle politikker
De revolutionære erfaringer
Revolution i en globaliseret verden
Vold og revolution
Transnationale strategier
Syd-Sydalliancer
Statssocialisme eller statskapitalisme?
En snylterstats karakter Arbejdsmarkedet i Nord Noter
Kapitel 10 af Det globale perspektiv: Kommunistpartier og sociale bevægelser
Den kinesiske vej til socialismen
Klassekampen i Kina
Zapatisterne
Den zapatistiske magtopfattelse og strategi
Globale bevægelser
Noter
Kapitel 9 af Det globale perspektiv: Fagbevægelserne
International Labour Organization
Den internationale fagbevægelse
Fagbevægelsen i Kina
Den sydafrikanske fagbevægelse
Sociale faglige bevægelser i Indien
Perspektiver
Noter
Kapitel 8 af Det globale perspektiv: Er revolutionen på trapperne?
Udviklingsmuligheder
Et vindue for radikal forandring
Militærimperialisme
Kapitel 7 af Det globale prespektiv: Den globale klassedeling
Delt verden – delt arbejderklasse
Proletariatet i Syd
Den nye middelklasse i Syd
Arbejderklassen i Nord
Det globale bourgeoisi
Kapitel 6 af Det globale perspektiv: Det ulige bytte:
Den glade og den sure smiley
Transformation fra værdi til markedspris
Statistik og “Dark value”
Det ulige byttes størrelse
Produktions- og konsumptionsøkonomier
Økologisk bæredygtighed og ulige bytte
Noter
Kapitel 5 af "Det globale perspektiv":
Den neoliberale globalisering.
Den nye globale arbejdsdeling
Finanskapitalens vækst
Globalisering af produktionen
Arbejdskraftarbitrage
Grænser
Globale lønniveauer og arbejdsforhold
Migrantarbejdere og global apartheid
Noter
Kapitel 4 af Det globale Perspektiv:
Imperialismeteoriens guldalder.
Teoretisk nybrud
Emmanuel og det ulige bytte
Wallerstein og Amin
Befrielseskampens problemer
ØKONOMI
Krigens dilemma
Splittelse i den socialistiske lejr
Den falmende socialisme
Kapitel 3 af Det globale perspektiv:
Antiimperialisme i Den Kolde Krig:
Imperialismen og den vestlige arbejderklasse
Antiimperialisme i den tredje verden
68-oprøret
KAK og snylterstatsteorien
Antiimperialistisk praksis
Manifest Kommunistisk Arbejdsgruppe
Kap. 2 af Det globale perspektiv:
Nationalisme og internationalisme
Kap. 1 af Det globale perspektiv:
Etableringen af det todelte verdenssystem
Kolonisering og imperialisme
Modsigelsen mellem produktion og forbrug
Fra ’farlige’ klasser til borgere i nationen
Racisme og biopolitik
Kolonialismens bidrag
Fra revolution til reform
Settlerkolonialisme

USA: FRA KOLONI TIL IMPERIALISTISK STORMAGT
Industrialiseringen af landbruget
Imperialisme og immigranter
Forfatterens forord til Torkil Lauesen: Det globale Perspektiv. Forlaget Nemo, 2016. 378 s.
Forord til Torkil Lauesen: Det globale perspektiv. Forlaget Nemo, 2016. 378 s. skrevet af Zak Cope.
Liste over figurer og tabeller i Torkil Lauesen: Det globale perspektiv. Forlaget Nemo,2016 378 s.
Kolofon for Det globale Perspektiv.

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.