Tallene i parentes henviser til sidetal i den trykte udgave. [Onlineredaktionens note]

Figurer

Figur 1: Forskelle i levestandard 1675-1878 (s. 30)
Figur 2: Indeks over reallønnen i England 185)0-1905 (s. 33)
Figur 3: Den globale fordeling af industriarbejdere (s. 135)
Figur 4: Den globale arbejdskrafts fordeling efter beskæftigelse (s. 139)
Figur 5: Gennemsnitlige timelønninger i industrien i USD 2012 (s. 149)
Figur 6: Grad og sammensætning af global ulighed i 1870 og 2000 (s. 156)
Figur 7: Løn, værdi og prisdannelse i global produktionskæde (s. 161)
Figur 8: Import af tøj til USA og prisudviklingen for samme periode (s. 172)
Figur 9: En model for revolutioner i den tredje verden (s. 248)

Tabeller

Tabel 1: Det britiske imperiums indtægter 1867-1908 (s. 39)
Tabel 2: Nøgletal for arbejdsmarkedet og ITUC (s. 212)