Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden
Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden
1 min read

Indhold:

En borgerlig humanistisk bevægelse

“De fleste gav udtryk for en småborgerlig humanistisk indstilling til spørgsmålet om krig og fred. De forstod ikke, at når modsætningerne mellem revolutionære og kontrarevolutionære kræfter når til et vist stade, kan problemerne ikke løses ad fredelig vej og væbnet klassekamp må afløse de tidligere metoder.”

Læs artiklen

Imperialismen og pinsemarchen

Kommunistisk Ungdoms Forbund har forlængst besluttet ikke at deltage som medarrangør af Pinsemarchen, og vi har givet vore grunde herfor. Det drejede sig først og fremmest om arrangørernes rædsel for en klar revolutionær linje og deres sleske leflen for borgerskabet ved hjælp af tilladelse til pacifistiske paroler.

Læs artiklen

Proletariatets diktatur eller ‘hele folkets stat’?

Nej: Man fornægter ikke Lenin, man gør vold på den proletariske stat, han var med til at oprette, og som Stalin videreførte i hans ånd. ”Hele folkets stat” er en gang umarxistisk vrøvl og sludder beregnet på at stikke det sovjettiske folk blår i øjnene og genindføre kapitalismen.

Læs artiklen

Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam?

USA-imperialismen har ikke opgivet sin plan om verdensherredømme. På trods af de nederlag den er blevet tilføjet i Vietnam, tror den stadig, at det kan lykkes for den. At kræve ”forhandlinger” er at gå imperialisternes ærinde; hvad andet kan Nordvietnam om muligt ”forhandle” om end Sydvietnams skæbne?

Læs artiklen