Ungkommunisten1968, nr. 6 For- og Bagside
Ungkommunisten1968, nr. 6 For- og Bagside
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, 1. årgang, maj 1968, nr. 6, Forsiden.


Mao Tse-tung
Mao Tse-tung

Historien viser, at krige inddeles i to arter,
retfærdige og uretfærdige.

Alle krige, der hæmmer fremskridt,
er uretfærdige.

Vi kommunister modsætter os alle uretfærdige
krige, der hæmmer fremskridt, men vi modsætter
os ikke progressive, retfærdige krige.

Ikke blot modsætter vi kommunister os ikke
retfærdige krige, vi deltager aktivt i dem.

Mao Tse-tung