7.3 C
Copenhagen
onsdag, marts 13, 2024
Ungkommunisten1968, nr. 11, s. 10-11.

[Tegning fra Vietnam under krigen]

s. 10-11: Tegning fra Vietnamkrigen. Midteropslag på Ungkommunisten December 1968, nr. 11
Ungkommunisten1968, nr. 9, Forside.

Ungkommunisten 1. årgang, september 1968, nr. 9

Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20
Ungkommunisten1968 nr. 8 For- og Bagside.

[Billede fra 68-oprørets Paris]

Et billede af en plakat fra 68-oprørets Paris. Plakatkrig mellem højre og venstre.
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1

Ungkommunisten 1. årgang, august 1968, nr. 8

Den franske "revolution" s. 1-6
”Bekæmp den amerikanske imperialisme'' [Precisering i forhold til Efter pinsemarchen (Ungkommunisten nr. 7, 1968)] s. 6-7
Hvor mange gange skal denne lektie læres? s. 7
Sort fangenskab [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 8-15
[Billede fra 68-oprørets Frankrig] Bagsiden
Ungkommunisten1968, nr. 7, s. 1.

Ungkommunisten 1. årgang, juli 1968, nr. 7

En "god" imperialist [Mordet på Martin Luther King] s. 1
En bjørnetjeneste ["Revisionisterne i Moskva er i fuld gang med at forråde den vietnamesiske revolution."]s. 2-3
Efter pinsemarchen s. 3-5
Skudt forbi [Et svar på artikel i det svensk blad Marxistisk Forum] s. 6-7
Velfærd og hungersnød [Kritik af socialdemokratisk valgpjece] s. 7-8
Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden

Ungkommunisten 1. årgang, juni 1968, nr. 6

Historien viser, at krige inddeles i to arter [Digt af Mao Tse-tung] s. 1
En borgerlig humanistisk bevægelse [Om Vietnambevægelsen] s. 2-6
Imperialismen og Pinsemarchen s. 7-8
[Citat af Mao Tsetung] s. 8
Proletariatets diktatur eller "hele folkets stat" s. 9-15
Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam s. 15-18
Militant demonstration i Bonn s. 19-20
Ungkommunisten 1968 nr. 5

Ungkommunisten 1. årgang, maj 1968, nr. 5

Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13 Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - pt. ikke online)
Ungkommunisten 1968 nr. 4

Ungkommunisten 1. årgang, april 1968, nr. 4

[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20
Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]
Forsiden af Ungkommunisten 1968 nr. 3

Ungkommunisten 1. årgang, marts 1968, nr. 3

[Digt af Cu Huy Can] s.1
Sejrrige Vietnam! s. 2-7
[Om krig] - et citat fra Mao Tse-tung s. 7
Røde Kors-hjælp til USA-imperialismen s. 8-10
[Revolution] - et citat fra Mao Tse-tung s.10
Uddannelsesrevolution i Kina [Uddrag af ”GendriveIse af Kinas Hrustjovs og Lu Ting-yis revisionistiske uddannelseslinie”. Peking Review nr. 2, 1968] s. 11-12
Uddannelse til hvad? s. 13-15

Vi har lært at lave revolution [Notits om Kinas kulturrevolution] s. 16
Ungkommunisten 1968 nr. 2

Ungkommunisten 1. årgang, februar 1968, nr. 2

Papirtigre] - et citat fra Mao Tsetung s. 1
Arbejderaristokratiet s. 2-5
Rødgardist i Shanghai s. 6
Det borgerlige Russell-tribunal s. 7-10
[Notits: USA-fly nr. 2700 skudt ned over Nord-Vietnam d. 5. Januar 1968] s.10
Hvorfor vi støttede VS s. 11-12
Ekskluderet for kommunistisk virksomhed s. 13-16

Vi vil have socialisme (løbeseddel) [kke online pt]
Ungkommunisten 1968 nr. 1

Ungkommunisten 1. årgang, januar 1968, nr. 1

[Dogmatisme og revisionisme – et citat fra Mao Tse-tung] s. 1
Oktoberrevolutionen og 50-årsjubilæet s. 2-9
Socialisme og reformisme [Kritik af VS og DKP] s. 9-12
Ungkommunisten 1968, nr. 1, s. 8-9

Socialisme og reformisme

s. 9-12:
DKP's eller VS's reformpolitik fører ikke til socialisme. Men virkeligheden vil virke på DKP, og den vil virke på VS, der repræsenterer en politisk strømning – særlig unge mennesker – og vise dem selv og andre, at deres politik ikke fører til socialisme, at den ikke engang kan give arbejderne velfærdsreformer, når kapitalismen rammes af større eller mindre kriser.
Ungkommunisten1968 nr. 1, s. 2-3

Oktoberrevolutionen og 50-årsjubilæet

s. 2-9:
"Den Store Socialistiske Oktoberrevolutions 50-årsdag er blevet fejret verden over. Den blev også fejret af Danmarks ”Kommunistiske” Parti og Danmarks ”Kommunistiske” Ungdom."
Ungkommunisten1968 nr. 1. cover

Dogmatisme og revisionisme – et citat fra Mao Tse-tung

Forsiden:
Citat fra Mao Tse-tung om dogmatisme og revisionisme.
Ungkommunisten 1968, nr. 2 s. 12-13

Ekskluderet for kommunistisk virksomhed

s. 13-16 Kritik af eksklusionssag i DKU, med bagggrund i konflikten mellem Sovjet og Kina.
Ungkommunisten1968 nr. 2 s. 10-11

Hvorfor vi støttede VS

s. 11-12: VS er ikke noget revolutionært parti, men et småborgerligt reformparti, der har en vag og uklar forestilling om, at man ved hjælp af flertalsbeslutninger på borgerlig parlamentarisk vis kan skabe et andet samfund, hvor alle mennesker kan leve i harmoni med hinanden, hvor konkurrence og profitjag ikke eksisterer. Det er en smuk drøm, men heller ikke mere. Man kan nu engang ikke lave socialisme ved hjælp af ønskedrømme.
Ungkommunisten1968 nr. 2 s. 10-11

USA-fly

s. 10: [Notits] Amerikansk krigsfly skudt ned.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7

Det borgerlige Russell-Tribunal

s. 7-10: Russell-tribunalet, der undersøgte USAs krigsforbrydelser i Vietnam kritiseres for at være borgerligt.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7

Rødgardist i Shanghai

s. 6:
En syttenårig pige fortæller: ”Vi kritiserer også visse lærere. I min klasse er det særlig to lærere, som kritiseres.
Ungkommunisten 1968, nr. 2, s. 2-3.

Arbejderaristokratiet

s. 2-5: Arbejderaristokratiet er på en gang en udbyttet klasse, idet den skaber merværdi, og samtidig en ”købt” klasse, en ”bestukket” klasse. Købt og bestukket i den forstand, at dens leveniveau er langt højere end dens klassebrødres i Asien, Afrika og Latinamerika som også udbyttes af imperialisterne.

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.