7.3 C
Copenhagen
onsdag, marts 13, 2024
Ungkommunisten1968 nr. 7 s. 6-7.
Under sidste valg udsendte socialdemokratiet en pjece, hvor man bl. a. kunne læse: ”I det sidste 10-år har Danmark – under socialdemokratisk ledede regeringer – oplevet en velstandsudvikling af et sjældent omfang.”
Ungkommunisten1968 nr. 7 s. 6-7.
Det svenske Marxistiskt Forum er gal på os. De skælder ud og kalder os monopolkapitalisten Wallenbergs gode ”revolutionære”. Vi er med andre ord uenige.
KUF påpegede allerede før marchen, at dens grundlag var forkert, idet man fra marchens side fremstillede Danmark som et af USA-imperialismen udplyndret land og helt forbigik den kendsgerning, at Danmark selv deltager i udplyndringen af de udbyttede områder i verden.
Den sovjetiske revolution er blevet drejet tilbage. Den revisionistiske politik søger at forråde alle andre revolutioner og dreje dem tilbage. De er selv bange for en ny revolution, der kan vælte korthuset. En sejrrig revolution i Vietnam ville være et alvorligt slag mod imperialismens hensigter og mod den revisionistiske pølsesnak om fredelig sameksistens.
Ungkommunisten1968, nr. 7 For- og Bagside.
”Gode” imperialister findes ikke. Ligegyldigt hvor varmhjertede de er, bestemmes deres handlinger af imperialismen, af jagten efter profit og herredømme.