Ungkommunisten1968 nr. 7 s. 6-7.
Ungkommunisten1968 nr. 7 s. 6-7.
2 min read

Om artiklen:

Fra Ungkommunisten, 1. årgang, juli 1968, nr. 7, s. 6.


I anledning af Marxistisk Forum nr. 4, s. 36.

Det svenske Marxistiskt Forum er gal på os. De skælder ud og kalder os monopolkapitalisten Wallenbergs gode ”revolutionære”.

Vi er med andre ord uenige.

Hvad gør Kommunistiske Förbundet, marxist-leninisterna?

De undgår en principiel diskussion på marxistisk-leninistisk grundlag. De slår med forkærlighed ned på en fejl, vi har begået, og smiler overbærende, når fejlen bliver rettet! Først FORVRÆNGER de vore synspunkter om snylterstaten, og derefter gendriver de med et pennestrøg denne forvrængning. Hvor fikst!

Så sandelig et mønster på diskussion mellem partier og grupper, der står på Mao Tse-tungs tænknings grundlag!

Vort synspunkt har aldrig været det, som MF skyder os i skoene: ” … at arbetarklassen i Danmark inte var en undertryckt och utsugen utan en mutad klass …”. Denne problemstilling – ikke udbyttet men bestukket – er ganske falsk. Vort synspunkt er offentliggjort i ”Ungkommunisten” nr. 2, s. 2: ”Arbejderaristokratiet er på en gang en udbyttet klasse idet den skaber merværdi, og samtidig en ‘købt’ klasse, en ‘bestukket’ klasse. Købt og bestukket i den forstand, at dens leveniveau er langt højere end dens klassebrødres i Asien, Afrika og Latinamerika, som også udbyttes af imperialisterne.”

MF kan ikke undskylde sig med ukendskab til dette synspunkt. Vi ved, at fyldige referater fra Kommunistisk Orientering blev bragt i MF nr. 3; vi tror, MF’s redaktion kan læse indenad; vi ved, de kender følgende passage fra K.O. nr. 7: ”I dag er udbytningsfaktoren i det danske kapitalistiske samfund til stede, men den er ikke den dominerende. I dag er det bestikkelsesfaktoren, der dominerer i forholdet mellem bourgeoisi og proletariat. Denne bestikkelsesfaktor præger hele arbejderklassens holdning.”

HVORFOR DENNE FORVRÆNGNING AF VORE SYNSPUNKTER? HVORFOR DENNE KRYBEN UDENOM EN PRINCIPIEL, ÆRLIG OG TILBUNDSGÅENDE DISKUSSION?

ooo000ooo