16.8 C
Copenhagen
torsdag, maj 23, 2024
Ungkommunisten 1968, nr. 2 s. 12-13
s. 13-16 Kritik af eksklusionssag i DKU, med bagggrund i konflikten mellem Sovjet og Kina.
Ungkommunisten1968 nr. 2 s. 10-11
s. 11-12: VS er ikke noget revolutionært parti, men et småborgerligt reformparti, der har en vag og uklar forestilling om, at man ved hjælp af flertalsbeslutninger på borgerlig parlamentarisk vis kan skabe et andet samfund, hvor alle mennesker kan leve i harmoni med hinanden, hvor konkurrence og profitjag ikke eksisterer. Det er en smuk drøm, men heller ikke mere. Man kan nu engang ikke lave socialisme ved hjælp af ønskedrømme.
Ungkommunisten1968 nr. 2 s. 10-11
s. 10: [Notits] Amerikansk krigsfly skudt ned.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7
s. 7-10: Russell-tribunalet, der undersøgte USAs krigsforbrydelser i Vietnam kritiseres for at være borgerligt.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7
s. 6:
En syttenårig pige fortæller: ”Vi kritiserer også visse lærere. I min klasse er det særlig to lærere, som kritiseres.
Ungkommunisten 1968, nr. 2, s. 2-3.
s. 2-5: Arbejderaristokratiet er på en gang en udbyttet klasse, idet den skaber merværdi, og samtidig en ”købt” klasse, en ”bestukket” klasse. Købt og bestukket i den forstand, at dens leveniveau er langt højere end dens klassebrødres i Asien, Afrika og Latinamerika som også udbyttes af imperialisterne.
Ungkommunisten 1968 nr. 2, omslag
Forsiden:
Citat af Formand Mao Tsetung - om "Papirtigre"