Ungkommunisten 1968 nr. 2
Ungkommunisten 1968 nr. 2
1 min read

Indhold:

Arbejderaristokratiet

s. 2-5:
Arbejderaristokratiet er på en gang en udbyttet klasse, idet den skaber merværdi, og samtidig en ”købt” klasse, en ”bestukket” klasse. Købt og bestukket i den forstand, at dens leveniveau er langt højere end dens klassebrødres i Asien, Afrika og Latinamerika som også udbyttes af imperialisterne.

Læs artiklen

Hvorfor vi støttede VS

s. 11-12:
VS er ikke noget revolutionært parti, men et småborgerligt reformparti, der har en vag og uklar forestilling om, at man ved hjælp af flertalsbeslutninger på borgerlig parlamentarisk vis kan skabe et andet samfund, hvor alle mennesker kan leve i harmoni med hinanden, hvor konkurrence og profitjag ikke eksisterer. Det er en smuk drøm,…

Læs artiklen