Ungkommunisten1968 nr. 1. cover
Ungkommunisten1968 nr. 1. cover
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, 1. årgang, januar 1968, nr. 1, s. 1,


Både dogmatisme og revisionisme er i modstrid med marxismen. Marxismen må absolut gå fremad; den må udvikle sig sideløbende med praksis’ udvikling og kan ikke stå stille. Den ville blive livløs, hvis den forblev stillestående og steoreotyp. Imidlertid må marxismens grundlæggende principper aldrig krænkes, da der ellers vil blive begået fejl. Det er dogmatisme at anskue marxismen fra et metafysisk standpunkt og at betragte den som noget stivnet. Det er revisionisme at negere marxismens grundlæggende principper og at negere dens universelle sandhed. Revisionisterne benægter forskellene mellem socialisme og kapitalisme, mellem proletariatets diktatur og bourgeoisiets diktatur. Det, de gør sig til talsmænd for, er i virkeligheden ikke den socialistiske linje, men den kapitalistiske linje. Under de nuværende omstændigheder er revisionisme mere skadelig end dogmatisme. En af vore nuværende vigtige opgaver på det ideologiske front er at udfolde kritik af revisionismen.
Mao Tse-tung