Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882

87
2 min read

Om artiklen

Uddrag af Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882. Om den engelske arbejderklasses holdning til kolonipolitik i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 48-49.

(Uddrag)

… Du spørger mig, hvad de engelske arbejdere mener om kolonipolitik. Tja, nøjagtig det samme som de mener om politik i almindelighed: Det samme som bourgeoisiet mener. Der findes ikke noget arbejderparti her, forstår du, der er kun konservative og liberal-radikale, og arbejderne tager gladelig deres del af byttet fra Englands monopol på verdensmarkedet og kolonierne. Efter min mening vil de egentlige kolonier, det vil sige de lande, der er okkuperet af en europæisk befolkning – Canada, Kapstaden, Australien – alle blive selvstændige; på den anden side må de lande, der bebos af en indfødt befolkning, der simpelthen er bragt under åget – Indien, Algeriet, de hollandske, portugisiske, spanske besiddelser – indtil videre overtages af proletariatet og så hurtigt som muligt ledes mod selvstændighed. Hvordan denne proces vil udvikle sig, er det vanskeligt at sige. Indien vil måske, ja med stor sandsynlighed, lave revolution, og eftersom et proletariat under selvbefrielse ikke kan føre kolonikrige, ville det få lov til at løbe linen ud; det ville ikke ske uden alle former for ødelæggelser, naturligvis, men den slags ting er uadskillelige fra enhver revolution. Det samme kan også ske andre steder, f. eks. i Algeriet og Ægypten, og det ville i sandhed være det bedste for os. Vi får nok at gøre hjemme. Når først Europa er reorganiseret, og Nordamerika, vil dette give en så enorm magt og et sådant eksempel, at de halv-civiliserede lande vil følge i deres kølvand af egen kraft; det vil, om ikke andet, økonomiske behov sørge for. Men hvad de sociale og politiske faser angår, som disse lande må gennemløbe, før også de når frem til en socialistisk organisation, tror jeg, vi i dag kun kan fremsætte temmelig intetsigende hypoteser. Een ting alene er sikker og vis: Det sejrrige proletariat kan ikke påtvinge nogen fremmed nation velsignelser af nogen art uden at undergrave sin egen sejr ved at gøre det. Hvilket naturligvis på ingen måde udelukker forsvarskrige af forskellig art.

MESC s. 351.
MEOC s. 341.
MEOB s. 560.
KMUS bd. 2, s. 573.

Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive MIA

Om forfatteren / About the Writer

+ posts