Brev fra Marx til Engels, London, d. 17. november 1862

61
1 min read

Om artiklen

Uddrag af Brev fra Marx til Engels, London, d. 17. november 1862 i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 28.

(Uddrag)

… England har i den sidste tid mere end noget andet land bragt sig i miskredit – arbejderne gennem deres kristne, slaveprægede natur, bourgeois’erne og aristokraterne gennem deres begejstring for slaveri i dets mest direkte form. Men de to manifestationer supplerer hinanden. …

MEOB s. 538.

Ikke tidl. online på dansk
Online i fuldtekst på engelsk. Se History Is A Weapon, HIAW

Om forfatteren / About the Writer

+ posts