Brev fra Engels til Marx, Manchester, 24. oktober 1869

40
1 min read

Om artiklen

Uddrag af Brev fra Engels til Marx, Manchester, 24. oktober 1869. Om Englands underkuelse af Irland, i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 36.

(Uddrag)

… Irsk historie viser, hvilken ulykke det er for en nation at have underkuet en anden nation. Alle englændernes afskyeligheder har deres oprindelse i det irske Pale [7]. Jeg mangler stadig at pløje mig gennem Cromwells periode, men så meget forekommer mig sikkert, at sagerne ville have udviklet sig anderledes også i England, hvis det ikke havde været for nødvendigheden af militært styre i Irland og skabelsen af et aristokrati der. …

[7] Den østlige del af Irland, der i det 12. århundrede blev erobret af England, og som dannede brohoved for erobringen af hele Irland i det 15. århundrede.

MESC s. 222.
MEOC s. 329.
MEOB s. 546.

Online i fuldtekst på engelsk. Se History Is A Weapon, HIAW

Om forfatteren / About the Writer

+ posts