Friedrich Engels: Persien – Kina

16
1 min read

Om artiklen

Uddrag af Friedrich Engels: “Persien – Kina” i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 26.

(Uddrag)

Offentliggjort i “The New York
Daily Tribune” d. 5. juni 1857.

… En ting er sikker: Det gamle Kinas sidste time nærmer sig hastigt. Borgerkrig har allerede skilt den sydlige del af Kejserriget fra den nordlige, og oprørskongen synes at være lige så meget i sikkerhed for imperialisterne (men ikke for sine egne tilhængeres intriger) i Nanking som Den himmelske Kejser er i sikkerhed for rebellerne i Peking. Canton fortsætter indtil videre en slags uafhængighedskrig mod englænderne og mod alle fremmede i almindelighed; og mens britiske og franske krigsskibe og tropper strømmer til Hong Kong, flytter de sibiriske kosakker langsomt, men sikkert deres “stanitza’er” [2] frem fra de Dauriske bjerge til Amur-flodens bredder, og russiske marinere befæster de fremragende manchuriske havne. Sydkinesernes sande fanatisme i deres kamp mod de fremmede synes at markere en bevidsthed om den truende fare det gamle Kina befinder sig i; og inden mange år er gået, vil vi blive vidne til verdens ældste kejserriges dødskamp og til begyndelsen på en ny æra for hele Asien.

[2] Landsby.

MEOC s. 125.

Ikke tidl. online på dansk
Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive, MIA

Om forfatteren / About the Writer

+ posts