Karl Marx: Filosofiens elendighed

65
2 min read

Om artiklen

Uddrag fra Karl Marx: “Filosofiens elendighed” i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 9

(Uddrag)

Første gang offentliggjort i Bruxelles i juni 1847.

… Hvad er i virkeligheden den fælles rigdom, nationalformuen? Det er bourgeoisiets rigdom – ikke hver enkelt bourgeois’s. Nuvel, økonomerne har ikke gjort andet end at påvise, hvordan bourgeoisiets rigdom har vokset og må stige yderligere under de nuværende produktionsforhold. Hvad angår de arbejdende klasser, er det stadig et meget omdiskuteret spørgsmål, hvorvidt deres stilling er blevet forbedret som følge af den såkaldte nationalrigdoms vækst. Hvis økonomerne til støtte for deres optimisme henviser til eksemplet med de engelske arbejdere beskæftiget i bomuldsindustrien, så ser de kun deres betingelser under den industrielle blomstrings sjældne vilkår. Disse blomstringsperioder er i forhold til perioder med kriser og stagnation i det “sande forhold” af 3 til 10. Men måske tænker økonomerne også, når de taler om forbedring, på de millioner af arbejdere, der måtte gå til grunde i Ostindien for at sikre en og en halv million arbejdere i England i den samme industri 3 års blomstring ud af 10 år. …

Karl Marx: The Poverty of Philosophy, s. 85. Martin Lawrence Ltd., London 1937.
MEW 4. s. 123-124

Ikke online på dansk.
Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive MIA

Om forfatteren / About the Writer

+ posts