Brev fra Engels til Plekhanov, London, 21. maj 1894

55
1 min read

Om artiklen

Uddrag af Brev fra Engels til Plekhanov, London, 21. maj 1894. Om engelske arbejdere og deres ledere i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 66.

(Uddrag)

…Man bliver virkelig drevet til fortvivlelse over disse engelske arbejdere med deres følelse af indbildt national overlegenhed, med deres i bund og grund borgerlige ideer og meninger, med deres “praktiske” snæversynethed, med den parlamentariske korruption, der har angrebet lederne alvorligt. Men ikke desto mindre sker her noget. Blot vil de “praktiske” englændere være de sidste, der kommer med, men når de kommer med, vil deres deltagelse veje ganske godt til i vægtskålen.

MEOB s. 583.

Ikke tidl. online på dansk
Uddrag på engelsk. Se Marxist Internet Archive, MIA

Om forfatteren / About the Writer

+ posts