Brev fra Marx til Engels, London, 10. december 1869

63
1 min read

Om artiklen

Uddrag af Brev fra Marx til Engels, London, 10. december 1869. Arbejderklasse og det irske spørgsmål i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 39.

(Uddrag)

… Jeg vil fremlægge sagen som følger næste tirsdag: At helt bortset fra alle fraser om “international” og “human” retfærdighed for Irland – hvilket betragtes som en given ting i Internationales Generalråd – er det i den engelske arbejderklasses direkte og absolutte interesse at slippe ud af sin nuværende forbindelse med Irland. Og dette er min fuldeste overbevisning, og af grunde som jeg delvis ikke kan fortælle de engelske arbejdere selv. I lang tid mente jeg, at det ville være muligt at styrte regimet i Irland ved hjælp af den engelske arbejderklasses opstigen. Jeg har altid givet udtryk for dette synspunkt i New York Tribune. Dybere studium har nu overbevist mig om det modsatte. Den engelske arbejderklasse vil aldrig opnå noget, før den er sluppet af med Irland. Løftestangen må anvendes i Irland. Derfor er det irske spørgsmål så vigtigt for den sociale bevægelse i almindelighed. … [11]

[11] Se side 15 i Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation, Futura 1971.

MESC s. 231.
MEOC s. 332.

Online i fuldtekst på engelsk. Se History Is A Weapon, HIAW

Om forfatteren / About the Writer

+ posts