Ungkommunisten1969, nr. 2, For- og Bagside.
Ungkommunisten1969, nr. 2, For- og Bagside.
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten 2. årgang, februar 1969, nr. 2, s. 1.


I stedet for den konservative parole: “En ærlig dagløn for en ærlig arbejdsdag” skal de på deres fane skrive den revolutionære parole: “Lønsystemets afskaffelse”.

Karl Marx

Citeret fra “Løn, pris og profit”, Karl Marx: Udv.v., bd. I, s. 442.