Ungkommunisten1969, nr. 2 s. 2-3.
Ungkommunisten1969, nr. 2 s. 2-3.
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten 2. årgang, februar 1969, nr. 2, s. 3.


Mao Tse-tung

Mao Tsetung

UDVALGTE VÆRKER BD. III (Artikler og taler fra den tredie revolutionære borgerkrigs periode, 1945-1949.) Kr.36,25

CITATER FRA FORMAND MAO TSE-TUNG (Den lille røde bog) Kr. 5,00

TJEN FOLKET Kr. 2,25

OM PRAKSIS Kr. 2,25

OM NYT DEMOKRATI Kr. 2,25

TALER VED YENAN-FORUM OM LITTERATUR OG KUNST Kr. 2,25

OM DEN RETTE BEHANDLING AF MODSIGELSER INDEN FOR FOLKET Kr. 2,25

TALE VED KINAS KOMMUNISTISKE PARTIS LANDSKONFERENCE OM PROPAGANDAARBEJDE Kr. 2,25

GÅ IMOD BOGDYRKELSE Kr. 1,25

Forlaget FUTURA