På det jævne, på det jævne. Forside
På det jævne, på det jævne. Forside

Om udgivelsen

Udarbejdet af en gruppe i Kommunistisk Arbejdskreds (KAK). Tegninger af Madsen. Kbh., Forlaget Futura, 1974, 129 s.

Bogen blev anmeldt af Benito Scocozza, historiker og daværende formand for Kommunistisk Forbund marxister-leninister, KAml, i Dagbladet Information, 18. september 1974. Forfatterkollektivets svar blev bragt i Kommunistisk Orientering nr. 1, 16. december 1974, s. 2-7 med titlen: Dogmatismen og Danmarkshistorien efter først at have været bragt i Information i en forkortet udgave den 19. november 1974.

Titelblad og bagsidetekst: se nedenfor

Sidetallene i oversigten henviser til den trykte bog.

Indhold

Enevældens indførelse

02952 min read
Side 9-11

Det glimrende handelsborgerskab

03002 min read
Side 11-13

”Industrien”

02731 min read
Side 14

Det feudale landbrugssystem

03112 min read
Side 14-17

Forslag om reformer

03031 min read
Side 18-19

Struensee og Guldberg

03092 min read
Side 19-23

1784-kuppet og reformerne

02996 min read
Side 23-29

Neutralitetspolitikkens sammenbrud

02912 min read
Side 30-31

Landbrugskrisen 1818-28

03162 min read
Side 35-37

Borgerskabet efter freden i Kiel

02983 min read
Side 37-40

Landbrugskonjunkturerne bedres

03017 min read
Side 41-49

Klassedelingen af bønderne

02703 min read
Side 50-52

Forfatningskampen efter 1848

02996 min read
Side 56-61

Det nationale spørgsmål efter 1848

02683 min read
Side 62-64

Reformer og økonomi efter 1848

02712 min read
Side 64-66

Forfatningskampen efter 1864

02986 min read
Side 66-72

Bøndernes småborgerlige afmagt

02677 min read
Side 73-79

Landbruget efter 1864

03077 min read
Side 80-86

Industrien efter 1864

02762 min read
Side 86-87

Forfatningskampens sidste fase

02923 min read
Side 88-90

Sammenfatning

03035 min read
Side 90-94

Friedrich Engels om Danmark og den danske krig

048923 min read
Side 105-129 Tillæg
På det jævne, på det jævne. Titelblad.
På det jævne, på det jævne. Titelblad.
Folketoget til Christiansborg

Bagsidetekst:

”… Efter julirevolutionen i Frankrig går en oprørsk bølge over Europa. I august 1830 blev operaen ’Den stumme i Portici’ spillet i Bruxelles. Ved oprørsscenen i sidste akt opstod der tumulter i salen, hvilket blev startskuddet til belgiernes nationale opstand mod det hollandske overherredømme.

I oktober 1830 spilles samme stykke i København. Den tilstedeværende monark hilses med jubel og kongesang. Ved scenen, der udløste oprøret i Belgien, bryder det danske publikum ud i et begejstret råb: ’Vor konge leve!’ …”

HVORFOR har den danske historie på dette tidspunkt en så særegen tolerant, urevolutionær fremtoning?

Begivenhederne i Danmark fra landboreformerne til systemskiftet forsøges i dette skrift – i modsætning til den gængse idealistiske og metafysiske historieskrivnings gengivelse af denne periode – forklaret ud fra et marxistisk standpunkt. Som tillæg er aftrykt nogle tekster, som Engels har skrevet i den omhandlede periode, og hvor Danmark og danskerne er nævnt.