Forsiden af Manifest nr. 7, 1979.
Forsiden af Manifest nr. 7, 1979.
1 min read

Om Tidsskriftet:

Manifest Nr. 7, 5. november 1979.

Hele nummeret online

 Indhold:

Verdens deling i to (2) : Kapitalismens gennembrud i England s. 2-33
Tel al Za’atar [Oversat fra PFLP-bulletin nr. 30, august-september 1979] s. 34-36

Billedet på forsiden

Engelsk og fransk krigsskib i kamp i den engelske kanal.

Detalje fra maleri fra slutningen af 1700-tallet.