Forsiden af Manifest nr. 4, 1979
Forsiden af Manifest nr. 4, 1979
1 min read

Om Tidsskriftet:

Tidsskriftet Manifest nr. 4, 19. marts 1979.

Udvalgte artikler online

Indhold

Verdens deling i to – Træk af kapitalismens udbredelse og opdeling af verden s. 2
Kapitalismens oprindelse – handelskapitalen s. 3-23
Journalist fulgte guerillaerne i de befriede områder [i Rhodesia, fra Afrikabulletinen nr. 1, 1979 (Udgives af Afrikagrupperne i Sverige)] s. 24-25
Fra præst til frihedskæmper [Interview med George, medlem af generalstaben af ZANLA (ZANUs hær), oprindeligt udgivet af Birkum Tøjbutik] s.26-31

Billedet på forsiden:

Amsterdam modtager tribut fra fire kontinenter. Dette romantiserede billede viser noget om, hvordan det hollandske handelsherredømme i 1600-tallet blev opfattet af hollænderne selv. Titelblad fra bogen “Historische Beschryvinghe van Amsterdam” af O. Dapper, 1663