Manifest 1979 nr. 3
1 min read

Om tidsskriftet:

Tidsskriftet Manifest Nr 3, 29. januar 1979.

Udvalgte artikler online

Indhold

Befrielseskampen i Oman [fra Nyt fra Oman, Særnummer 9, juni 1978] s, 2-10
Oman og krisen i Iran [Uddrag af Nixon-doktrinens krise fra Nyt fra Oman nr. 32, december 1978] s. 10-11
Krigscommunigué nr. 17 [Uddrag oversat fra Zimbabwe News, vol 10, nr. 2] s. 12
Masserne er virkelig på vores side [Interview med Chapewa, kommandant i ZANLA, oversat fra Zimbabwe Newa, vol. 10, nr. 2] s. 12-13
Boganmeldelse af Breaking Contract – The Story of Vinnia Ndadi. Life stories from the revolution. Namibia, SWAPO 1. LSM Press, 1974, 116 s. s. 14-15
Arghiri Emmanuel: Den hvide settler-kolonialisme og myten om investerings-imperialismen s. 15-27