INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 13, 12. juli 1968

Kommunistisk Orientering nr. 13, 1968

3000 fly skudt ned. [Lykønskningstelegram fra Kina til den Demokratiske Republik Vietnam, 27. juni 1968] s. 1
Den hellige alliance udvides. [Om underskrivningen af ikke-sprednings traktaten mellem USA, Sovjetunionen og England, 1. juli 1968] s. 2-3
Ho Chi Minh hilser NFB. s. 3-4
Ingen nedrig manøvre... [Uddrag af NFB præsidentens svar på Ho Chi Minhs hilsen] s. 4
En anden linje i Sydvietnam. [Notits] s. 4
-”Gnistan” fortsætter [Notits] s. 4