INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 8, 5. april 1968

Kommunistisk Orientering nr.  8, 1968

Et uhyrligt bedrag! [Kommentar til tale af præsident Lyndon B. Johnson] s. 1-2
-Ultrademokratiets kongres. [Om VS' stiftende kongres 23.-24. marts] s. 2-3
-Kulturrevolutionen og dens lære for os. s. 3-4
Burmas revolutionære vej [Fra det kinesiske nyhedsbureau Hsinhua]. s. 5-6
Hellere socialisme end flere penge. Af  T [Revolutionære arbejderes klassekamp i Shanghai] s. 7
Revisionistisk sammenrend. [Om planlægning af verdenskonference for den kommunistiske bevægelse indkaldt af USSR] s. 7-8
Tillæg: En farlig kurs. [tilføjelse til artiklen ”Et uhyrligt bedrag” efter Hanoi' kommentar til Johnsons tale] 5. april 1968. 2 s.