Det kuldskære bagstræb s. 1
Det kuldskære bagstræb s. 1
4 min read

Om løbesedlen

Løbeseddel uddelt 1. maj 1972 forbindelse med afstemningen om dansk tilslutning til EF (EU)

Det kuldskære bagstræb s. 2
Det kuldskære bagstræb s. 2. Klik for stor størrelse.

Det kuldskære bagstræb – I anledning af grædekone-paraderne mod dansk tilslutning til EF, 1. Maj 72

Det er bedøvende ligegyldigt

for kapitalismens almindelige udvikling i verden, om det lille Danmark kommer ind i EF eller ej. Det vil hverken hæmme eller fremme monopolkapitalens udvikling henimod sin død.

Modstand mod Danmarks indtræden

er kun et bagstræberisk forsøg på at holde Danmark uden for kapitalismens almindelige udvikling. Dette forsøg er på forhånd dømt til at mislykkes.

EF = Monopolernes Europa

Rigtigt, fuldstændigt rigtigt. Men hvorfor jamre over det? Det er jo netop disse monopoler, der en dag vil skabe betingelserne for den socialistiske revolution. Jo hurtigere de udvikler sig, desto før havner de i den afgørende krise.

Kamp mod arbejdskraftens bevægelighed

er simpelthen reaktionær. Hvad socialistisk skal der være i stædigt at klamre sig til sine egne privilegier i snylterstaten Danmark og fnysende tilbagevise tanken om at skulle dele med andre? Hvordan kan man på venstrefløjen tro, at vi nogensinde får revolution i Vesteuropa, hvis de forskellige landes arbejdere bevidst opretholder konkurrencen og uligheden sig imellem?

Kamp for de sociale goders bevarelse

i en imperialistisk snylterstat som Danmark er nøjagtig lige så reaktionær. Ingen arbejderklasse, intet samfundslag kan slås for revolutionen og socialismen uden at bringe ofre. Dette gælder naturligvis i ganske særlig grad lande som Danmark, hvor goderne er opnået på de fattige folkeslags bekostning. Ingen organisation i et land af vor slags, der ikke udtrykkeligt fortæller arbejderklassen, at den engang skal yde ofre for at vinde magten, har ret til at kalde sig revolutionær.

Det gavner ikke U-landene

at Danmark står uden for EF. Danmark er et imperialistisk land. Vi har næsten fra starten allesammen – arbejderklassen medregnet – fået vor del af rovet fra plyndringen af kolonierne og de fattige lande. Vi er stadig med i denne udplyndring. Så længe denne udplyndring fortsætter, vil vi fortsat være med – hvad enten vi er i EF eller ikke er med.

Måske EF vil give kold luft over Danmark

Og hvad så? Er det noget at hyle op over? Den danske venstredyne begynder at flæbe bare ved den formodede udsigt til et par kolde vindstød fra den store verden. Hvordan vil den så optræde, når det for alvor begynder at storme? Kan denne venstredyne ikke få ind i hovedet, at de vanskeligheder, der måske bliver følgen af dansk tilslutning til EF, kun kan blive en smagsprøve på de trængsler og afsavn, arbejderklassen må igennem, når bourgeoisiet tvinger den til revolution?

Der er kun een trøst

Og det er, at uanset udfaldet af afstemningen den 2. oktober vil kapitalismen med usvigelig sikkerhed producere og vokse sig ihjel. Bourgeoisiet vil med historisk nødvendighed skabe den knude af modsigelser, der kun kan løses gennem en socialistisk revolution. To ting er sikre: Denne revolution kommer ikke i det lille Danmark alene, og den kommer i Danmark, hvadenten vi er i EF eller vi ikke er i EF.

Udsendt af KAK/KUF, Svanevej 18, 2200 København NV. Eget tryk.