7 min read

Artiklerne har ofte været bragt i andre medier end organisationernes egne. Bl.a. Interviews og debatindlæg af navngivne medlemmer af KA udgivet efter anholdelserne i 1989 under retssagen og mens de afsonede deres straffe.

Ny Bog august 2014

Turning Money into Rebellion: The Unlikely Story of Denmark's Revolutionary Bank Robbers. Redigeret af Gabriel Kuhn. Udgivet af PM Press/Kersplebedeb, 2014, 240 s., ill.

Bogen indeholder et indledende kapitel skrevet af Kuhn selv. Desuden ”Det handler om politik” skrevet af tre medlemmer af gruppen i 2009. Herefter følger et langt nyt interview med Jan Weimann og Torkil Lauesen, der uddyber KAK´s og Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppes politik. Det sker blandt andet med udgangspunkt i en diskussion om forskellen med ”Blekingegadegruppen” og grupper som RAF og Weather Underground, som engelske og tyske læsere kender lagt bedre. Desuden er der en diskussion om den antiimperialistiske kamps situation i dag.

Bogen findes også på tysk og svensk.

 

 

Det handler om politik. Af Niels Jørgensen, Torkil Lauesen og Jan Weimann. (Tidsskriftet Social Kritik nr 117, februar 2009, Tema: Blekingegade – 20 års dobbeltliv, s. 4-61)

Artikel skrevet af medlemmer af KA og Blekingegadegruppen , som et svar på de mange fordrejninger og forkerte påstande, der har været fremme i medierne i kølvandet på bl.a. Peter Øvig Knudsens bøger. Forfatterne sætter den kriminelle praksis ind i sammenhæng med deres politiske linje og den globale virkelighed i 1970’erne og 1980’erne.

Artiklen falder i tre hoveddele: 1. Vores teori, praksis og samarbejdspartnere. – 2. De kriminelle aktiviteter og retssagen. – 3. Moral og politik. Omfattende litteraturliste og noteapparat. Tidsskriftet kan købes hos Social Kritik eller Modkraft Minimarked. Pris 110 kr. + evt. forsendelse.

Artiklen er nu online i en af forfatterne lettere opdateret udgave, bl.a med et helt nyt afsnit om Peter Øvig Knudsens konspirationsteorier. Desuden er der kommentarer til filmen Blekingegadebanden. I online-versionen er der til noter og litteraturliste tilføjet links til onlinekilder.

Nekrolog: en antiimperialist er død Af Jan Weimann og Torkil Lauesen (Oprindelig offentligjort i Kontradoxa (Modkraft.dk), 15. september 2008)

Den 2. september døde Niels Jørgensen kun 54 år gammel. Han var med til at stifte Kommunistisk Arbejdsgruppe i 1978 og et centralt medlem af Blekingegadegruppen. 2 kammerater fra gruppen, Jan Weimann og Torkil Lauesen har skrevet nekrologen.


Film

Materiale om filmen "Blekingegadebanden" af Anders Riis-Hansen.


Interviews

Blekingegadegruppen: "Vi var politiske røvere, ikke terrorister". Af Niels Fastrup og Martin Lindblom/Monsun. (Modkraft.dk, 19. februar 2009)

Interview med Torkil Lauesen og Jan Weimann fra KA og Blekingegadegruppen.

En mand fra Blekingegade. Af Peter Kramer (Oprindelig bragt i Det fri Aktuelt, 31. august 1991, 2. sektion s. 10-11. Lagt online med tilladelse af forfatteren)

Interview med Torkil Lauesen, der fortæller om baggrunden for KAs arbejde og Blekingegadegruppens kriminelle praksis. Han fortæller om Rausingsagen og Købmagergadekuppet, der endte så fatalt. Desuden fortæller han om forholdet til PFLP og lægger afstand til RAFs terrorisme. ”Vores motivation lå ikke i den danske virkelighed, men i Den Tredje Verden. Vi lever i en tid, hvor de internationale sammenhænge spiller en stadig større rolle. Danmark handler med Den Tredje Verden og fører udenrigspolitik i forhold til den,” siger han.

En anti-imperialists forbandede dilemma. Af Ole Damkjær (Oprindelig offentliggjort 17. august 1991 i Informations tillæg "off side")

Interview med Jan Weimann, der fortæller om sit liv som politisk aktiv og bevæggrundene til udover det legale solidaritetsarbejde også at deltage i den kriminelle praksis. ”Man kan stå i det samme dilemma i dag på grund af den objektive virkelighed, vi lever i. At de imperialistiske lande ikke skyr nogle midler for at undertrykke og udbytte folk i andre lande…Men jeg vil ikke anbefale andre at følge den rute, og det har heller ikke været meningen… – Men jeg mener stadigvæk, at man skal kombinere politisk propaganda med praktisk solidaritetsarbejde. Så kan man forsøge at løse dilemmaet med nogle andre midler”.

I mangel af et sørøverskib. Af Kåre Bluitgen (Oprindeligt offentliggjort i Information, Tillægget Offside, 29-30. juni 1991)

Interview med Carsten Nielsen, der fortæller om sin situation i fængslet, sin baggrund og sine bevæggrunde for at lave solidaritetsarbejde – både den legale og den kriminelle. "Jeg tror på eventyret forude, på at utopien om fred og solidaritet mellem mennesker kan blive virkelighed, hvis vi arbejder hårdt nok for den. Når jeg selv tog af kassen, er det naturligvis ikke fordi jeg mener, det er en farbar vej i det store hele. Men jeg har stået ansigt til ansigt med mennesker i akut nød, og så kan ingen bare sidde med hænderne i lommen. Eller bruge tiden på skiferier."


Artikler

Efterretningstjenestens natur. Af Torkil Lauesen (Social Kritik 120, december 2009, s. 104-115 – Enkelte rettelser i forbindelse med denne onlineversion)

Torkil Lauesen kommenterer de afsnit i PET-kommissionens rapport, der beskæftiger sig med Blekingegadebanden, og kommer med forslag til, hvad rapporten også burde have beskæftiget sig med.

Vi var ikke terrorister – i 1970’erne. Af Bruno de Paoli (Kronik i Politiken, 28. jan 2009)

Forfatteren var medlem af KAK frem til 1978, men fortsatte ikke i Kommunistisk Arbejdsgruppe MKA efter splittelsen. "Vi var allerede radikaliserede før medlemskabet af KAK. Vi mente for alvor, at det også var vigtigt i vores del af verden at vise solidaritet – i praksis. Også vi måtte yde ofre. Nogle har med en vis ret kaldt os fanatiske. Vores holdninger og praksis udsprang af en historisk konkret virkelighed. Det var herfra, vreden og fanatismen fik sine vitaminer."

Den nationale befrielseskamps problemer – Del I  Af Torkil Lauesen (Gaia, nr 61, vinter 2008)

"Tiden for de nationale befrielseskampe med et socialistisk perspektiv rinder ud. Globaliseringen gør det vanskeligt at gøre op med udbytning og undertrykkelse inden for nationalstatens ramme. Begrebet om revolution og demokrati må tænkes på ny i en lokal, regional og global sammenhæng. Hvordan ryster vi posen og formulerer nye visioner? Artiklen bringes som første del af to. Denne første del ridser problemet og dets årsager op. Anden del  handler om hvad vi så gør."

Den nationale befrielseskamps problemer – Del II Af Torkil Lauesen (1. marts 2009 – ikke tidligere publiceret – Første del af denne publiceret i Gaia nr. 62, forår 2009, s. 16-21. Sidste del publiceres senere i Gaia nr. 63)

Anden del af artiklen søger at komme med nogle bud på hvordan økonomisk og politisk befrielseskamp med et socialistisk perspektiv kan føres i en stadig mere globaliseret verden.

Man skal ikke kaste med sten, når... Af Niels Jørgensen (Debatindlæg i Weekendavisen, 2. december 1994)

Niels Jørgensens debatindlæg er et svar på en artikel af Bent Blünikow og Arne Notkin: "Terrorismens danske heppekor" (fra 4/11 1994), som var en del af et længere opgør med venstrefløjen og dens holdninger under den kolde krig, som de to førte i Weekendavisen i årene efter murens fald. Niels Jørgensen tager fat i 3 af de spørgsmål, der bliver rejst i denne artikel: 1. Lavede Blekinegadegruppen fjendelister over jøder i Danmark? 2. Voksede Blekingegadegruppens's aktiviteter ud af en generel anti-semitisme på venstrefløjen? 3. Er PFLP en særlig rabiat og terroristisk palæstinensisk gruppe?

Om produktivkræfter og produktionsforhold. Af Torkil Lauesen (Oprindelig bragt i Information, Lørdag-søndag 6.-7. oktober 1990, med titlen ”t.l.”)

Torkil Lauesen beskriver sit verdensbillede, kapitalismens udvikling, forholdet mellem det fattige syd og det rige nord og arbejderklassens stilling.


Venstrefløjens glorificering af det danske demokrati. Af Torkil Lauesen, Niels Jørgensen og Rene Karpantschof. (Debatindlæg i Information, 23. februar 1995)

Globalt Demokrati: Hvad skal en demokratisk internationalist gøre, når de rige "internt" demokratiske lande opfører sig udemokratisk "eksternt". Når deres økonomiske og politiske system dominerer og udbytter den fattige verden. Et svar til Preben Wilhjelm