1 min read

[Digt af Cu Huy Can] s.1
Sejrrige Vietnam! s. 2-7
[Om krig] – et citat fra Mao Tse-tung s. 7
Røde Kors-hjælp til USA-imperialismen  s. 8-10
[Revolution] – et citat fra Mao Tse-tung s.10
Uddannelsesrevolution i Kina [Uddrag af ”GendriveIse af Kinas Hrustjovs og Lu Ting-yis revisionistiske uddannelseslinie”. Peking Review nr. 2, 1968] s. 11-12
Uddannelse til hvad? s. 13-15
Vi har lært at lave revolution [Notits om Kinas kulturrevolution] s. 16

Tilbage til Ungkommunisten 1968