1 min read

-Unge banebrydere [Om KUFs dannelse] s. 1
National kamp – klassekamp. [citat fra Mao Tse-tungs erklæring af 8. august 1963 til støtte for de amerikanske negres kamp mod racediskrimineringen.] s. 2
-Afro-amerikanere i kamp. s. 2-3
Verden forandrer sig… s. 4
Tillæg: Afsnit ? af bogen: Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme. 126 s.