INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Bagsidetekst og billede

[Ungkommunisten, 3. årgang april 1970, nr. 3, s. 24]

Hovedstaden Addis Abeba er kendt som en moderne by - "det ny Afrikas ansigt". De moderne hoteller, hospitaler, universitet og forskellige fabrikker (bl.a. Sadolin & Holmblad) er alle opført af de imperialistiske lande. Hovedstaden bebos af de lokale feudalherrer, regeringens tjenestemænd og imperialistiske "rådgivere og eksperter". De sidstnævnte er her repræsenteret af sovjetiske læger, der med omhu plejer og passer en af deres lokale allierede. Hovedstaden bebos imidlertid også af et veritabelt pjalteproletariat - billedet på forsiden viser to tiggere, som ikke nyder samme opmærksomhed og omhyggelige pleje fra de "hjælpsomme" udlændinges side.

Sovjetiske læger i Adis Abeba, Etiopien