INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Vladimir Iljitj Lenin: Om imperialisme og opportunisme

Uddrag af artikler og taler 1899-1923 [Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]

V.I. Lenin

De uddrag af artikler og taler af V.I.Lenin, der er samlet i denne bog, beskriver skånselsløst den dybe sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i Vesteuropas kapitalistiske lande i dette århundredes første årtier og opportunismens, småborgerlighedens, den snæversynede egoismes udbredelse blandt disse landes arbejdere .

Læs mere af Bagsideteksten til bogudgaven nedenfor

Samtlige tekster i denne bog er oversat fra V. I. Lenin: Collected Works, vol. 1-45, Moskva 1963-1970, (forkortet LCW).

Der henvises også til den tidligere danske oversættelse V. I. Lenin: Udvalgte Værker, bd. 1-12, Forlaget Tiden, København 1949, (forkortet LUV).

I forbindelse med denne online udgave er der til alle artikler lavet link til den fulde tekst på Marxisme Online, eller hvor det ikke har været muligt til en engelsk udgave på Marxist Internet Archive, MIA (Red, Snylterstaten.dk)

 

Indhold

Bagsidetekst

De uddrag af artikler og taler af V.I.Lenin, der er samlet i denne bog, beskriver skånselsløst den dybe sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i Vesteuropas kapitalistiske lande i dette århundredes første årtier og opportunismens, småborgerlighedens, den snæversynede egoismes udbredelse blandt disse landes arbejdere .

Med udgivelsen af disse uddrag har forlaget ønsket at samle Lenins udtalelser netop om denne sammenhæng, men også, og navnlig, at fremhæve en aldeles central egenskab ved marxismen, der ofte forflygtiges i dagens debat: At marxismen først og fremmest beskæftiger sig med samfundenes økonomiske og klasse-mæssige kendsgerninger. Marxismen har sin teori – sin grundanskuelse og sin metode – men denne teori har den særlige egenskab, at den kun er marxistisk, hvis den forbindes med en konkret samfundsmæssig virkelighed. Marxisme som videnskab om revolution er at give en korrekt beskrivelse af samfundsklassernes faktiske situation og på grundlag heraf at udarbejde de rette paroler for fremtiden og at handle derefter.

Føres konklusionerne i "Imperialisme og opportunisme" dristigt og ærligt videre til dagens Vesteuropa, giver den nøglen til forståelse af først og fremmest arbejderklassens stilling og dermed nøglen til forståelse af marxismen.