16.8 C
Copenhagen
torsdag, maj 23, 2024
s. 4:
Om grænsestridighederne mellem USSR og Kina 2. marts 1969
s. 2-4:
"På grundlag af Mao Tse-tungs værker har Lin Piao udtrykt den kendsgerning strålende i begrebet om verdens landdistrikt, der omringer verdens by. Ligesom i den kinesiske revolution, hvor landdistriktet organiserede og omringede byerne, på samme måde, siger Lin Piao, er Afrika, Latinamerika, Sydøstasien (indbefattet Kina og Indien) verdens landdistrikt, der omringer verdens byer. De udviklede kapitalistiske lande, USA, Vesteuropa, Japan, Canada og Australasien, er verdens byer."
s. 1:
"En revolutionær arbejder skal dernæst tålmodigt og vedholdende forklare sine kammerater, at arbejderklassens nuværende økonomiske stilling er købt på en umenneskelig udbytning af de undertrykte folk i verden, at vi lever i en periode, hvor hele det imperialistiske system går sin undergang i møde, at der vil opstå en række kriser for det kapitalistiske samfund i takt med, at de undertrykte folk frigør sig fra den imperialistiske undertrykkelse."

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.