INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Forord

De seks artikler i denne pjece har oprindeligt været offentliggjort i "Kommunistisk ORIENTERING" i årene 1967 og 1968. De var resultat af langvarige overvejelser og indgående diskussioner blandt en gruppe mennesker i Kommunistisk Arbejdskreds (KAK), og ved offentliggørelsen fremtrådte de anonymt som udtryk for denne organisations opfattelse.

Imidlertid var såvel de første udkast til artiklerne, der dannede grundlaget for de afsluttende diskussioner, som den endelige tekst affattet af undertegnede, og de medlemmer af den nævnte gruppe, der dengang aktivt bidrog til artiklernes indhold og form, har anset det for rigtigt nu at udsende dem under navn. Det må dog samtidig kraftigt understreges, at artiklernes udarbejdelse havde været umulig uden de kollektive drøftelser og uden det konkrete studium af den danske virkelighed, som kun lader sig gennemføre af et sådant kollektiv.

Gotfred Appel