INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Karikaturtegningerne

[Ungkommunisten, 1. årgang, oktober 1968, nr. 10]

KARIKATURTEGNINGERNE i sidste nummer af ”Ungkommunisten” er hentet fra en samling tegninger, Selections of Afro-Asien People's Anti-imperialist Caricatures, udgivet i Kina.

Karikaturen på forsiden er lavet af en tegnegruppe i Peking, tegningen på side 12 er lavet af Susil Premaratne, Ceylon og den på bagsiden af G.S. Fernando, Ceylon.