Ungkommunisten 1970 nr. 1, s.18-19.
Ungkommunisten 1970 nr. 1, s.18-19.
4 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, 3. årgang, januar 1970, nr. 1, s. 18-20.

Når fedayeen anbringer sprængladninger under olieledninger i Golan-højderne, gør de det også for at skade den danske imperialisme. Danmark deltager aktivt i udbytningen af den arabiske verden, dette ses tydeligst af vor store import af olie fra dette område. Olien er i dag den vigtigste energikilde i Danmark, uden olien bryder det hele sammen.

Hvilke konsekvenser vil de kommende revolutioner i den arabiske verden få for Danmark? Lad os se på nogle statistikker over vor import af rå jordolie og jordolieprodukter. Talmaterialet til disse tabeller er taget fra “Danmarks statistiske Handelsmeddelelser” og gælder for 1968.

Tabel I
Danmarks import af rå jordolie

 1000 tons% af samlet import
DEN ARABISKE VERDEN I ALT601389,0
Kuwait211431,0
Libyen129819,0
Saudi-Arabien83912,0
Muscat, Oman5969,0
Bahrein, Qatar5238,0
Iran5048,0
Algeriet1001,5
Irak390,6
ANDRE LANDE I ALT71411,0
Nigeria3926,0
Venezuela  349   5,0
I alt6753100,0
Samlet pris 944.000.000 kr.  

Den arabiske verdens andel af vor import af råolie er altså 89 %, vor import af raffineret olie er kun lidt større end råolieimporten og olieprodukterne importeres hovedsagelig fra vesteuropæiske lande. Da Vesteuropas råolieimport for 60 % vedkommende kommer fra den arabiske verden bliver Danmarks afhængighed af den arabiske olie endnu tydeligere.

Det arabiske folks kamp befinder sig i stærk fremmarch, næsten hver dag kommer nyheder som fortæller om en stadig stigende politisk bevidsthed. De milliarder dollars, som de store olieselskaber betaler de reaktionære regimer for retten til at tappe disse lande for olie, når aldrig ned til de arabiske masser. Men de arabiske massers revolution kommer til gengæld til at nå imperialisterne, og det kommer til at gøre ondt.

Den arabiske verden producerer cirka en trediedel af verdens olie og har to trediedele af verdens oliereserver. Krigsmaskinerne og industrien i USA og Vesteuropa har vældige og stadig stigende behov for olie, som kun vil kunne tilfredsstilles med den arabiske verdens oliereserver.

Det er kun nogle få år siden der var danske tropper stationeret i Gaza for at forsvare imperialismens interesser, nu arbejder imperialisterne igen med en plan om stationering af FN-tropper i Palæstina i et forsøg på at kvæle den voksende palæstinensiske modstandskamp. Muligheden for en ny afsendelse af danske tropper er til stede. Det er ikke for tidligt at overveje vor politik i en sådan situation!

Tabel II
Danmarks import af gasolin, dieselolie, fuelolie

 1000 tons% af samlet import
IMPERIALISTISKE LANDE *1)5145 87,3
DEN ARABISKE VERDEN 258 4,4
ANDRE LANDE *2)  489   8,3
I alt5895100,0
Samlet pris 944.000.000 kr.  
*1) Nævnt i rækkefølge efter størrelse af importen: England (2.383.000), Sovjet, Sverige, Holland. Spanien, Polen, Italien, Frankrig, Norge, USA, Belgien-Luxemburg, Vesttyskland, Tjekkoslovakiet, Canada, Finland.
*2) Nævnt efter størrelsen af importen: Trinidad, Venezuela, Hollandsk Vestindien, Colombia.

Tabel III
Danmarks import af benzin, petroleum, mineralsk terpentin, jetbrændstof

 1000 tons% af samlet import
IMPERIALISTISKE LANDE *3)125586,6
DEN ARABISKE VERDEN271,9
ANDRE LANDE 166 11,5
I alt1449100,0
Samlet pris 374.000.000 kr.  
*3) Nævnt efter størrelsen af importen: England (441.000 tons), Holland, Sverige, Italien,Vesttyskland, Frankrig, Spanien, USA, Belgien-Luxemburg.

Denne gang vil det blive en noget sværere opgave de danske tropper bliver sendt ud på. Det palæstinensiske folks politiske bevidsthed og militære styrke er unægteligt steget noget siden sidst!

Danske venstreorienterede jubler i dag ved meddelelsen om nedskydningen af en amerikansk pilot i Vietnam. Hvor mange vil juble når en dansk soldat får sprængt hovedet væk af en håndgranat fra en palæstinensisk fedayeen? KUF vil gennem sit arbejde sørge for at det bliver så mange som muligt!