Ungkommunisten 1970, nr. 1, s. 22-23.
Ungkommunisten 1970, nr. 1, s. 22-23.
8 min read

I juni 1967 blev den første udgave af ”Citater af formand Mao Tse-tung” udsendt på dansk.

Siden da er der udkommet ikke mindre end tre andre ”små bøger” , nemlig ”Den lille røde for skoleelever”, ”Citater fra formand Baunsgård” og slutteligt ”Den lille hvide”.

Håndbogen i avanceret moderne pædagogik for skoleelever skal vi ikke her komme nærmere ind på udover at konstatere, at der naturligvis også i den holdning, den ønsker at fremelske, ligger politik og tankegange, der afspejler klassesamfundet.

”Citater fra formand Baunsgård” fra Forlaget Røde Hane er en respektløs, men meget morsom lille bog, der indeholder nøjagtig det, titlen lover. Citaterne er hentet frem af glemselen med nænsom hånd og sat sammen i kapitler efter det berømte forbillede med titler a la ”Det radikale parti”, ”Klasser og klassekamp”, ”Radikal heroisme”, ”Folkehæren” osv. Med skarpt øje for den borgerlige politikers tankegang og det borgerlige demokratis hulhed har de fire redaktører formået at skabe et politisk og satirisk dokument af klasse. Vi vil ikke forholde vore læsere den fornøjelse det er at se regeringschefens guldkorn på print så vi fyrer et par citater af og anbefaler iøvrigt værket til interesserede.

”Af inderste overbevisning er jeg så antimilitaristisk, at det nærmer sig det pacifistiske. Men det pacifistiske slår altså ikke til.” (Politiken 20/1-66)

”Selvfølgelig er det begrænset, hvor megen dårlig indflydelse et lille land som Danmark kan få, men vi kan være med til at holde samvittigheden vågen.” (Politiken 2/1-69)

”Jeg er ikke så forfærdelig sikker. Jeg håber selvfølgelig, at jeg tager fejl, men jeg er ikke sikker.” (Folketinget 9/12-66)

”Der er ikke bærekraft i den gamle klassekamp mere.” (Dansk arbejde 25/1-68)

”Men jeg advarer den (ungdommen) mod at provokere gennem overgreb på samfundsordenen. Det vil give bagslag, og de revolutionære tilbøjeligheder vil blive mødt med tilsvarende reaktionære tilkendegivelser, og det bliver reaktionen, der kommer til at sejre.
– Hvorfor?
– Fordi den repræsenterer det besiddende. Der er noget at forsvare.” (Berlingeren 4/8-68)

”Det har altid været det endelige resultat af disse revolutioner, at det er de rige, der har tabt.” (Folketingstidende 1965-66, spalte 343)

”Det er da helt klart.” (Folketinget 1957, 1958,1959, 1960 ……..)

God fornøjelse!

Den sidste lille har intet med humor at skaffe, omend man kunne fristes til at kalde bogen latterlig. Det er den ikke. Hvidt har i vor tid været reaktionens farve, ”de hvide” bekæmper ”de røde”. ”Den lille hvide” er udgivet af Unge Kristne på forlaget  Idag, stilet til børn og unge, delt ud og solgt på skolerne. Den er intelligent lavet og giver en letfattelig indføring i biblens ideindhold, uanset at forskellige kirkelige har prøvet at benægte det.

Det er vi nu ret ligeglade med, men bogen har interesse – og kan bruges – på grund af det ultrareaktionære indhold. Det er ingenlunde en tilfældighed, at det halv-fascistiske magasin Reflex i sit aprilnummer 1969 havde et tre sider langt interview med Unge Kristne med bl.a. to af bogens tre forfattere som deltagere. Reflex’s kommentar til interviewet? – vi tager et par citater:

”Hvad kan vi vente os i den kommende tid af disse unge? – De får tak og støtte af såvel paven som Billy Graham, de er parat til at gå i fængsel for at bryde menneskelige love, de går i flok og syngende gennem gaderne … Unge Kristne fortjener at blive hørt, fordi de rejste sig ranke midt i folke-sløvheden.”

Reflex's billede af to onde og egoistiske mænd, forfatterne Facius, overassistent hos KTAS, og Noer, journalist og præst.
Reflex’s billede af to onde og egoistiske mænd, forfatterne Facius, overassistent hos KTAS, og Noer, journalist og præst.

Nu er det jo en kendt sag, hvad Reflex mener, der skulle gøres, såfremt det var ”de røde” og ikke ”de hvide” som i flok ”gik syngende gennem gaderne”, og det er vor inderste overbevisning, at Reflex ikke kommer til at elske os højere, selvom vi højtideligt erklærer, at også vi ”er parat til at gå i fængsel for at bryde menneskelige love”. Reflex’s hengivenhed må altså skyldes andre ting, og ved læsning af ”Den lille hvide” forstår man begejstringen, Det er vort håb, at vi ikke trætter vore læsere ved endnu et par citater, så lyt, oh lyt, til disse visdommens perler:

”Det er et spørgsmål, om det er naturligt, at I skal rumme alt, hvad  Mao siger, og hvad Ho Chi Minh har sagt. Det er et spørgsmål, om I så stærkt kan engageres i, hvad Nixon og Castro og Kosygin har sagt. Det er et spørgsmål, om det ikke er kunstigt, at I skal presses ind i situationen i Mellemøsten og Biafra og Indien og Vietnam og Cuba og Kina og Czekoslovakiet og New York City, USA … De (ONDE MÆND) vil sige, at verden er blevet lille, og at den anden side af jorden ikke mere er den anden side af jorden, og at en farlig krig kan udvikle sig i løbet af timer til vore breddegrader.

Prøv at spørge dem, hvorledes de har det derhjemme i deres familie … Via billeder og mere eller mindre dramatiske rapporter skal I bevæges til at have nød for store krige, der er mange tusind kilometer væk. I får lyst til at gøre et eller andet, men kan ikke. Det er for langt borte.. der er noget uforpligtende ved at have ansvar for den anden side af kloden … JERES FØLELSESVERDEN UDNYTTES. I grunden er I ikke skabt til at leve i hele verden. I er skabt til at leve lokalt. Det vil sige, I er skabt til at rumme jeres nærmeste omgivelser, og engagere jer i de problemer, der er nærmest … Jesus levede lokalt. Han koncentrerede sig om en ganske lille strimmel land … Den korte afstand til Peking og Washington bliver til en afstandtagen fra dem, som er jer nærmest. Og dette bringer meget store lidelser med sig.”

Ja, fy for en ulykke, hvis folk bare begynder at interessere sig lidt for, hvad der sker i den åh, så store verden, så er de allerede på vej til helvede. Koncentrer dig om din næsetip og dit familieliv, lad verden drage brølende forbi dine vinduer – det rager dig ikke, enhver har nok i sin himmel. Og ser du på gaden mennesker komme forbi i flok, da sky dem som pesten – hvis ikke det er Unge Kristne, har de nemlig forskrevet deres sjæle til selve Satan. Jubelsang og evig fryd. Amen.

”Lad jer ikke narre til at tro, at dæmoner kun hører middelalderen til. Disse kræfter driver deres fortabelsesvirksomhed blandt jer idag. En del af jer er allerede mærket. Det kan ses på jeres ansigter, jeres påklædning og jeres udseende, og det kan høres på jeres meninger og jeres tale… Når I læser bestemte bøger, åbner I jer for dæmonisk indflydelse … Dæmonkræfter viger kun for den stærkere magt, som er i guds ånd… Læs aldrig deres bøger og fraråd andre at gøre det… Om sådanne (ONDE) mænds virke er det blevet sagt – i Det nye Testamente – at det ville have været bedre for dem, om en møllesten var blevet hængt om deres hals, og de lå på havets bund.”

Og således tager Unge Kristne altså til orde for, at vi – for vort eget bedste, naturligvis – bør skydes eller på anden måde aflives. Inden vi afslutter, vil vi lige erindre om, at bogen er skrevet for børn. Denne Lille hvide giftighed gør alt, hvad den formår for at spille på børns uvidenhed og frygt for det ukendte, deres mest personlige problemer og den stadigt vidt udbredte folkeovertro. Det er ganske horribel læsning.

”Løgn har altid eksisteret. I lyver også. Tyverier har altid floreret. I stjæler også … For det er engang blevet sagt: ‘ – Fra menneskenes hjerte udgår de onde tanker, utugt, tyverier, mord, ægteskabsbrud, havesyge, ondskab, svig, løsagtighed, ondt øje, bespottelse, hovmod, hidsighed. Al denne ondskab kommer indvendig fra og gør mennesket urent …’

Det var Jesus, der sagde det … Det er ikke altid, I kan stole på psykologerne. Gennem generationer har mange af dem bygget på gale forudsætninger. De er gået ud fra, at menneskene er gode af natur. Men det er forkert. Vi er alle onde af natur. Vi er alle egoister, Og det er denne onde, egoistiske menneskenatur, der er roden til hele vor klodes ulykke.”

Ja, ja, de Unge Kristne fremturer i deres dårskab, og vær forvissede om, at når man som udgangspunkt for sine handlinger har, at menneskene er onde, da skal man nok behandle dem såpas, at de bliver onde. Vi vil anbefale den lille hvide som håndbog i ultrareaktionær, forsumpet og perfid tankegang og i samme åndedræt sige til jer Unge Kristne, eller hvad I nu er: Den klasse, hvis ideologi I prædiker, prøver at holde menneskeheden fast i en spændetrøje af ondskab. Fjern spændetrøjen, og I vil finde, at mennesket er menneskets ven og bror, at mennesket er godt.

Det kæmper vi for.

Gak I hen og gør ligeså.