Ungkommunisten 1970 nr. 1, s. 20-21.
Ungkommunisten 1970 nr. 1, s. 20-21.
5 min read

Om artiklen

Fra: Ungkommunisten, 3. årgang, januar 1970, nr. 1, s. 20-22.
Senere udgivet i: PFLP forklarer… (Futura, 1970, 54.s) s. 21-23.

PFLP militærkommunique om sprængningen af olieledningen (Tapline) i Golan-højderne.

Den Folkelige Front påtager sig ansvaret for sprængningen af Tapline-ledningen, der overfører olie for det amerikanske selskab ARAMCO fra Saudi-arabien til Middelhavskysten, og som går gennem det besatte syriske område Golan-højderne.

En af vore specialgrupper sprængte olieledningen i området nord for Kunaitra (20 km) i de besatte Golan-højder natten til d. 31. maj 1969. Olien brød i brand og den brændte endnu, mens dette kommunique skrives.

Grundene til at den Folkelige Front vælger dette mål og dets særlige vigtighed for den almindelige palæstinensiske befrielse er: For det første: Tapline-ledningerne såvel som den olie, der transporteres gennem disse ledninger er en gruppe amerikanske firmaers ejendom. De områder, der modtager denne olie og drager fordel af dens anvendelse, tilhører de samme monopolfirmaer.

Den amerikanske regering, verdensimperialismens hoved, er en væsentlig del af den fjende, araberne, anført af palæstinensernes kamp for befrielse, står overfor. Den amerikanske regering har givet og giver stadig Israel materiel, politisk og moralsk støtte. USA har kæmpet alene eller sammen med Israel for imperialismens, kolonialismens, amerikanismens (amerikanske egeninteresser) sag. Den amerikanske regering ser bort fra den arabiske magt og tror, at den er for svag til at bekæmpe USAs interesser i de arabiske lande. Den amerikanske regering har, gennem alliancen med Israel på den ene side og alliancen med de arabiske reaktionære på den anden side, altid modsat sig palæstinensernes lovlige kamp for at genvinde deres besatte land. Det var USA, der opmuntrede og støttede det israelske angreb d. 5. juni 1967. og det støtter stadig Israel på alle mulige måder, med våben, hemmelige oplysninger, planlægning og politisk støtte. Den amerikanske regering gjorde alt dette for at sikre alle sine interesser i de arabiske lande.

Den Folkelige Front erklærer, at det eneste svar til denne vildledende logik er at bekæmpe amerikanske interesser i den arabiske verden, hvor de end findes.

Endvidere har den Folkelige Front fastsat tidspunktet for sprængningen som et svar til den sammensværgelse, den amerikanske administration manipulerer med gennem de fire stormagters konference.

Sprængningen af olieledninger, der dræner det arabiske folks rigdomme til amerikanske interessers fordel, er en afstraffelse, der viser den amerikanske regering, hvor meget den må betale for at støtte Israel.

Den Folkelige Front erklærer derfor, at virkelig kamp for Palæstina indbefatter et konsekvent og åbent standpunkt imod alle kræfter, der er allieret med eller støtter Israel; og frygt for et sådant konsekvent standpunkt er sammen med selvbedrag blevet en grundlæggende årsag til at disse kræfter har anti-arabiske og pro-israelske holdninger.

At fortsætte med dette sofisteri, der sætter fokus på Israel og ser bort fra imperialisme, kolonialisme og monopol i alle deres aspekter vil være det samme som at fiske i Det døde Hav og vil kun vildlede den palæstinensisk-arabiske kamp.

For det andet: Den kendsgerning, at Israel har været fuldstændig tavs om eksistensen af sådanne ledninger på et område, det nu har haft besat i to år, viser at Israel selv samt de allierede lande har interesse i denne ledning, især da Israel stærkt har modsat sig, at olie skulle passere gennem Suez-kanalen.

Også de amerikanske oliefirmaer har været tavse siden de for tre år siden lavede stor ståhej, da Syrien krævede flere skatter af de olieledninger, der passerede gennem landet.

Den Folkelige Front gennembryder denne tavshed og bringer stor forvirring i monopol-firmaernes og deres regeringers olie-økonomi samt forstyrrer markederne, der må betragtes som pro-israelske.

For det tredie: De arabiske lande må ærligt og modigt indrømme, at denne olieledning, som de naivt tror er en del af deres interesser, er kommet under israelsk herredømme på samme måde som de andre besatte områder. Følgelig burde de arabiske regeringer ikke deltage i denne tavshed, der søger at tilsløre sagen. De bør gøre folket fuldt klare over den fare, der omgiver dem.

Når Israel ikke åbent har forsøgt at udnytte sin kontrol med denne ledning til sine egne formål, er det kun af midlertidige, taktiske grunde. Det har lovet de amerikanske firmaer at beskytte olieledningen. Den kendsgerning, at denne overenskomst ikke er offentliggjort, formindsker ikke faren ved den.

Vi håber at gøre alt dette klart for de arabiske folk, særlig i de olieproducerende lande, før det er for sent.

For det fjerde: At ramme de amerikanske kolonialistiske interesser i de arabiske lande vil også betyde en afsløring af det bedrag, vi har levet under i denne periode af vor moderne historie. PFLP beder araberne om at være mere forsigtige både overfor zionistisk og amerikansk propaganda, så de ikke vildledes af de løgne, hvormed de prøver at forklare vor sprængning af Tapline-1edningen.

Den væbnede palæstinensiske kamp for befrielse af land og menneske indbefatter kamp mod det imperialistiske, kolonialistiske system, som var og stadig er direkte ansvarlig for den historiske uretfærdighed, der er overgået vort folk. Derfor er det en kamp, der ideologisk kun kan bekende sig til revolutionære principper.

Folket vil fortsætte sin væbnede kamp mod Israel og alle magter, der støtter det direkte, indtil sejren.

Længe leve den revolutionære væbnede kamp!

Længe leve de standhaftige revolutionæres kamp indtil befrielsen!

Lad os ødelægge alle kolonialistiske interesser i den arabiske verden!

Vi vil sejre

PFLP 31-5-69.

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Popular Front for the Liberation of Palestine.

Revolutionær organisation dannet i 1967, der arbejder for at befri Palæstina fra den koloniale besættelse og skabe en sekulær demokratisk stat, for både muslimer kristne og jøder.

Revolutionary organization founded in 1967. Working for the liberation of all Palestine from colonial occupation and create a secular democratic state, for muslems, christians and jews.