Kommunistisk Orientering, nr. 1, 1974
Kommunistisk Orientering, nr. 1, 1974
1 min read

Indhold

Hvad er KAK?

Gotfred Appel10456 min read
s. 1-2:
Præsentation af Kommunistisk Arbejdskreds, KAKs historie, teori og arbejdsopgaver.

Dogmatismen og Danmarkshistorien

Forfatterkollektivet75525 min read
s. 2-7:
“Dagbladet ‘Information’ gav d. 18. september Benito Scocozza mulighed for i en lang artikel at rette et angreb på ‘På det jævne, på det jævne’, et angreb der naturligt nok krævede et svar fra forfatternes side. Efter lang tids tovtrækkeri indvilgede “Information” til slut i at bringe dette svar i stærkt barberet skikkelse.”

Modsigelse

Gotfred Appel8025 min read
s. 7-8:
Artikel om begrebet ‘modsigelse’, som andre danske maoister (KFML og MLE) bruger anderledes end KAK.