Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 3 - Forside.
Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 3 - Forside.
1 min read

I dette nr. bragtes Tillægget: Lenin: Om strejker (1899). 4 s., som kan ses her.


Indhold

Vietnam, USA og Paris

KAK74316 min read
s.1-4:
Analyse af fredsforhandlingerne i Paris: Den amerikanske aggression i Vietnam kan ikke bringes til ophør ved forhandling.

Om tillægget

KAK7302 min read
S. 4:
Om Tillægget: Lenins artikel fra 1899: “Om strejker”.
“Vi opfordrer vore læsere til at tænke en smule over den beskrivelse, Lenin her har givet, og til at sammenligne den med deres egne erfaringer fra danske arbejderes strejker – f.eks. siden 1956. Hvilke følelser fyldte og fylder danske arbejdere, når de strejker? Hvilken forståelse af samfundet og af deres egen stilling har de fået og får ved at strejke?”