2 min read

Om teksten:

Fra: Kommunistisk Orientering, 6. årgang, nr. 3, 11. februar 1969, s. 4.


I en række numre af “Kommunistisk ORIENTERING” agter vi at bringe en del af de væsentlige breve og artikler af Marx, Engels og Lenin, der har været omtalt og/eller citeret i “To linjer“. I tillægget til dette nummer bringer vi som den første Lenins artikel fra 1899: “Om strejker“.

Vi vil gerne give artiklen et par ord med på vejen.

Læserne bedes for det første til stadighed have for øje, at artiklen er skrevet i 1899 i det tsaristiske Rusland, hvor, som det understreges i artiklen, enhver faglig sammenslutning, enhver strejkekasse, enhver strejke var forbudt ved lov, og hvor strejkerne blev mødt med politiopbud og soldater med opplantede bajonetter.

Man bedes lægge særlig mærke til, at Lenin – selv i den situation, der er så vidt forskellig fra vor nuværende situation – understregede strejkernes begrænsede betydning for klassens samlede kamp for sin frigørelse.

Man bedes desuden lægge mærke til, hvor strejkernes betydning ifølge Lenin især ligger. Strejkerne er fremkaldt af de økonomiske forhold og af leve- og arbejdsforholdene som helhed, men selv på det økonomiske niveau, hvor de af Lenin omtalte strejker foregår, har de først og fremmest deres værdi i den moralske og politiske virkning og ikke i de økonomiske resultater, som de evt. kan give – ja, i virkeligheden omtales de økonomiske resultater knapt nok!

Lenin giver i artiklen “Om strejker” en beskrivelse af, hvilke følelser, der fylder arbejderne, når de selv eller andre går i strejke. Han beskriver, hvilken ny forståelse af samfundet og af deres egen stilling, de russiske arbejdere fik i løbet af disse strejker.

Vi opfordrer vore læsere til at tænke en smule over den beskrivelse, Lenin her har givet, og til at sammenligne den med deres egne erfaringer fra danske arbejderes strejker – f.eks. siden 1956. Hvilke følelser fyldte og fylder danske arbejdere, når de strejker? Hvilken forståelse af samfundet og af deres egen stilling har de fået og får ved at strejke?

Vi modtager meget gerne skriftligt udformede resultater af sådanne sammenligninger baseret på personlig erfaring!