Kommunistisk Orientering, nr. 5, 1975 - Forside
Kommunistisk Orientering, nr. 5, 1975 - Forside
1 min read

Indhold

Don Barnett

LSM News8354 min read
s. 1-2:
Nekrolog over Don Barnett, Grundlæggger og formand for den amerikansk/canadiske organisation Liberation Support Movement LSM (oprettet 1968). Han døde d. 25. april 1975 af et hjerteslag hun 45 år gammel.

Om dogmatisme og proletariat

Don Barnett84131 min read
s. 2-8:
“Er det muligt at være marxist og undgå dogmatisme? At deltage alvorligt i kampen for socialisme uden at blive selvretfærdig? At være politisk engageret uden at blive fanatisk? At fastholde en bestemt opfattelse af den samfundsmæssige virkelighed uden at blive arrogant? At være kritisk uden af blive hånlig og nedrakkende?
Vi mener, at svaret på disse spørgsmål er “ja” – men også, at denne bekræftelse kun kan realiseres gennem hård og langvarig kamp, både inden i os selv som enkeltpersoner og indenfor vore respektive organisationer.”

Amerikanere i Kina

LSM News76411 min read
s. 9-11:
“I maj tilbragte to medlemmer af Liberation Support Movement […]. Rejsen gav en uvurderlig mulighed for at få et førstehåndsindtryk af den kinesiske revolutions erfaringer. I denne artikel vil vi dog begrænse os til nogle få  kritiske bemærkninger om vores erfaringer som deltagere i rejseholdet. Om den politik, holdet lagde frem, og hvordan det genspejler visse grundlæggende svagheder ved det amerikanske venstre.”

Kritik af RAFs analyse og strategi

KAK/KUF93922 min read
s. 12-16:
“RAF har ment, at det var muligt at forankre en væbnet, antiimperialistisk kamp i den vesttyske befolkning. Vi mener, at RAFs egen praksis har modbevist denne tese og ser RAFs nye teori om fascismens fremkaldelse som en reaktion derpå. Man kan ikke udvikle sin praksis uden at passere teoretiske led. Og her ligger RAFs største svaghed: Så længe de bruger freudianismen som revolutionsvidenskab er de ude af stand til på grundlag af deres praksis at bringe deres ideer i overensstemmelse med den objektive virkelighed.”